FONDEN

Med FONDEN ökar vi möjligheterna för barn som lever i konsekvenserna av en svag familjeekonomi att börja, eller fortsätta, rida på lektion en gång i veckan. Stödet riktas till barn upp till 18 år och innebär att rid- eller lägeravgiften reduceras till hälften.

Med fortsatt stöd av Carl Jönssons understödsstiftelser utvecklar och utvidgas nu FONDEN och fler ridskolor har anslutit.

Tillsammans gör vi skillnad - Tillsammans kan vi göra så fler barn får rida.

Dessa ridskolor är med i FONDEN

Vad innebär det att vara med i FONDEN?

Varje förening som deltar ska tillsätta en beslutsgrupp om tre personer som hanterar ansökningarna och beslutar om hur pengarna ska fördelas. Dessa personer ska genomgå en specialdesignad Basutbildning för Ridsportens ledare Länk till annan webbplats.. Utöver detta ska en person från varje förening medverka vid tre möten varje år som arrangeras av Skånes Ridsportförbund.

Skånes Ridsportförbund håller samman projektet, stöttar, tar fram marknadsföringsmaterial, producerar ansökningsformulär och andra dokument som behövs i projektet.

Vid årskiftet 23/24 har totalt 152 ansökningar har beviljats för barn att kunna fortsätta rida med hjälp av understöd av FONDEN. Den vanligaste anledningen till att medel sökts är att barnets vårdnadshavare var ensamstående, sjukskriven eller arbetslös.

Ansökningsperioden stänger 12 januari 2025

Hur gör man för att komma med i FONDEN?

Börja med att ta upp frågan om att gå med på nästa styrelsemöte. Vid positivt beslut mejla sedan skane@ridsport.se och bifoga:

 • Styrelseprotokoll med beslut att ni vill ansluta
 • Årsredovisning
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse för det senaste upprättade året
 • Handlingsplan för mobbning och kränkning (Föreningspolicy -Värdegrund)

Möten att skriv in i kalendern - OBS - Obligatoriska

 • 12 januari - Sista dag för ansökan
 • 12 februari - Uppstartsmöte
 • Mars - Basutbildning för beslutsgruppen
 • September - Avstämningsmöte online
 • December - Summering

Skånes Ridsportförbund och våra medverkande föreningar vill rikta ett stort tack till Carl Jönssons Understödsstiftelse som ger oss möjlighet att inkludera fler i vår härliga och hästiga sport!

Pilotprojektets slutrapport från 2019

Vill du veta mer om FONDEN?

Kontakta sara.palmman@ridsport.se

Publicerad: