Sponsorskap

Tillsammans skapar vi förutsättningar för ridsport med kvalitet, för alla - hela livet.

Genom våra gemensamma värderingar engagerar sig våra sponsorer långsiktigt i arbetet för barn och ungas rätt till värdeskapande idrott. Engagemanget utvecklar ledarskapet, säkerställer demokratin, möjliggör fortsatt hållbar ridsport både socialt och miljömässigt. Och sist men inte minst bidrar det till hästens välfärd.

Samtidigt som ni når ut brett och skapar positiv effekt på ert företags arbetsgivarvarumärke gör ni gott på flera plan. Ni gör stor skillnad för våra barn och unga!

Vi arbetar med att uppdatera vår sponsormodell. Mer information kommer inom kort. Men kontakta oss gärna redan nu om intresse för samarbete finns.

Våra riktlinjer för samarbete Pdf, 187.1 kB.

Ridsportens hållbarhetsstrategi Pdf, 107.4 kB.

Barngrupp på skrittrunda på Klagshamns RF

Suzanne Engelbert

Hur arbetar ni idag aktivt med ert samhällsansvar? Genom att bli vår sponsor kopplas ert engagemang tydligt till er egna värdegrund samtidigt som ni bidrar till en aktiv idrott för alla genom hela livet.

Vill ni engagera er i ledarskap, utbildning, demokrati, tävling, trygghet eller hållbarhet?
Kontakta oss för att se hur vårt framtida samarbete kan se ut!