Sponsorskap

Tillsammans skapar vi förutsättningar för ridsport med kvalitet, för alla - hela livet.

Genom våra gemensamma värderingar engagerar sig våra sponsorer långsiktigt i arbetet för barn och ungas rätt till värdeskapande idrott. Engagemanget utvecklar ledarskapet, säkerställer demokratin, möjliggör fortsatt hållbar ridsport både socialt och miljömässigt. Och sist men inte minst bidrar det till hästens välfärd.

Samtidigt som ni når ut brett och skapar positiv effekt på ert företags arbetsgivarvarumärke gör ni gott på flera plan. Ni gör stor skillnad för våra barn och unga!

Barngrupp på skrittrunda på Klagshamns RF

Suzanne Engelbert

Vill ni engagera er i Hållbarhet, Utbildning, Trygghet, Sporten eller Hästvälfärd?

Hur arbetar ni idag aktivt med ert samhällsansvar?

Genom att bli vår sponsor kopplas ert engagemang tydligt till er egna värdegrund samtidigt som ni bidrar till en aktiv idrott för alla genom hela livet.

Kontakta oss för att se hur vårt framtida samarbete kan se ut!

Vår sponsormodell

häst

Hållbarhets-Sponsor

Genom att vara Hållbarhets-sponsor bidrar ditt företag till en hållbar utveckling av ridsporten och samtidigt positionerar er verksamhet som en föregångare inom miljömedvetenhet och socialt ansvarstagande.

Gör skillnad för människan och miljön.

häst

Utbildnings-Sponsor

Genom att vara Utbildnings-sponsor bidrar ditt företag till att fler barn och unga växer upp till att bli: FRAMTIDENS LEDARE.
Framgång, prestation och gott ledarskap både inom och utanför ridsporten.

Gör skillnad för framtidens ledare!

häst

Trygghets-Sponsor

Genom att vara Trygghets-sponsor bidrar ditt företag till att fler barn och unga får en trygg fritid. En trygg och inkluderande miljö är en plats där alla ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina förutsättningar.

Gör skillnad för barnen!

häst

Sport-Sponsor

Genom att vara Sport-sponsor bidrar ditt företag till en idrott där man kan växa och tävla på lika villkor oavsett bakgrund.

Gör skillnad i en idrott som tränar och tävlar jämlikt oavsett pronomen!

häst

Hästvälfärds-Sponsor

Genom att vara en Hästvälfärds-sponsor bidrar ditt företag till att fler ryttare och verksamhetsledare får mer kunskap.

Gör skillnad för hästarna!