Arbetet med Trygg Ridsport fortsätter!

Välkommen att delta på utbildningen "Trygg Ridsport - grund" den 16/4 eller 15/5! Den 4/6 har vi en arbetsträff för att ta fram policy- och handlingsplan för de föreningar som inte gjort det. Samtliga träffar är digitala.

Att delta på Trygg Ridsport är lika viktigt för alla föreningar oavsett om det är en liten eller stor förening – En förening med ridskola, tävlings-, tränings- och/eller breddverksamhet – En förening med eller utan anläggning.

  • Hur jobbar föreningen med systematiskt Trygghetsarbete?
  • Finns det en plan för att främja och förebygga men också att vara förberedda på när något händer?
  • Är det något man pratar om i föreningen och på styrelsemöten?

Målgrupp: styrelsen, ledare, ridlärare, tränare mfl. Delta gärna med flera personer från varje förening.

Anmälan till respektive träff:

16/4 kl. 18.30-21.00 Trygg Ridsport - grund, anmälan via länken senast 12/4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15/5 kl. 18.30-21.00 Trygg Ridsport - grund, anmälan via länken senast 10/5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4/6 kl. 18.30-21.00 Trygg ridsport -arbetsträff, anmälan via länken senast 31/5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målet är att alla föreningar i Östergötland ska ha deltagit i arbetet med Trygg Ridsport. Grundutbildningen utgår från samma material som tidigare träffar, men ni är självklart välkomna även om ni deltagit innan.

  • Föreningen deltar på grundutbildningen Trygg Ridsport
  • Föreningen arbetar fram en policy- och handlingsplan (mall finns) anpassad efter sin verksamhet.
  • Föreningen har trygghetsfrågan som en stående punkt på styrelsens möten
  • Föreningen får bannern Trygg Ridsport
  • Föreningen kan söka och få projektmedel från RF-SISU till en Trygghetscoach

Har ni frågor så hör gärna av er till anette.tholf@ridsport.se

Publicerad: