Ungdomsledarkurs steg I-III

Gruppbild ULK III 2022

Ungdomsledarkursen är en ledarutbildning som vänder sig till dig som vill vara med och leda unga i din förening.

Svenska Ridsportförbundets ungdomsledarutbildning Ungdomsledarkurs steg I-III

Östergötlands Ridsportförbund inbjuder till ungdomsledarkurs I-III. De tre stegen räknas som en utbildning. När du söker till steg I är du automatiskt antagen till steg II och III. De tre stegen bygger på varandra rent kunskapsmässigt och hemuppgifter ges mellan kurserna.

Utbildningen vänder sig till dig som är eller kommer att vara verksam som ledare för barn- och ungdomsgrupper i föreningen. Minimiålder 15 år, ingen övre åldersgräns.

Kursdatum:

Förberedande Digital träff 2/10 kl. 19-20.30

ULK I 21-22/10 2023

ULK II 25-26/11 2023

ULK III 20-21/1 2024

Plats: Valla Folkhögskola i Linköping

Kostnad: 1 800 kr/steg, avgiften inkluderar mat, logi, kursmaterial och ungdomsledarväst. Kursavgiften faktureras föreningen.

Innehåll: Ridsporten – en idrott för alla, att leda med häst, planera/genomföra/utvärdera, att vara ledare, ridsportens organisation och föreningar, att leda på ungas vis, lära ut och kommunicera, ridsporten – en plantskola för unga, ryttare är idrottare.

Mentor: Obligatoriskt är att varje förening utser en eller flera mentorer i klubben. Mentorns uppgift är att finnas till hands och vara ett stöd för deltagaren/deltagarna så att de kan genomföra utbildningen på bästa sätt. Mentor ska anges vid anmälan.

Obligatorisk deltagar- och mentorträff digitalt måndagen den 2/10 kl. 19-20.30

Info: Kansliet Anette Tholf tfn: 010-476 50 80 anette.tholf@ridsport.se

Anmälan: Senast 17/9 via denna länk Länk till annan webbplats.

Antalet deltagare per förening kan komma att begränsas om det är många sökande. Max 25 deltagare. Observera att anmälan gäller samtliga tre steg.
Anmälan är bindande.

Bekräftelse och digitalt material skickas ut per e-post direkt till deltagarna så var noga med att rätt e-postadress står i anmälan.

Obligatorisk närvaro gäller under alla kursdagar!

Välkommen att anmäla!

Publicerad: