14 ledare gick Basutbildningen i april

Basutbildning 221119

Basutbildningen vänder sig till dig som är nuvarande eller blivande ledare inom ridsporten.

På Basutbildningen i april deltog ledare från Kinda RK, NFK, NORF, Valla PK, Ydre RK och Tollstad HSK.

Är du intresserad av att gå Basutnbildningen så hör av dig till anette.tholf@ridsport.se

Här nedan kan du läsa mer om Bsutbildningen

Basutbildningen för ridsportens ledare.

Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler. Utbildningen är öppen för alla, inga förkunskapskrav eller förutsättningar krävs. Ålder från 18 år.

Basutbildningen är också obligatorisk och ett behörighetskrav för:

 • Utbildare i central och regional ungdomsutbildning, ledarutbildning och funktionärsutbildning samt grönt kort på distrikts- och föreningsnivå.
 • Deltagare i utbildningarna Funktionsnedsättning och delaktighet steg III, samtliga regionala och centrala funktionärsutbildningar, Ridledarutbildningen, Svensk Ridlärare I samt till C-tränarutbildningen.

Utbildningsplan: Basutbildning för ridsportens ledare består av: webbaserade studier (ca 10 studietimmar) och en fysisk träff (ca 8h).

Innan utbildningsträffarna går du igenom följande kapitel online

 • Ridsport för alla
 • Ridsportens organisation
 • Ridsport på hästens villkor
 • Ledarskap i ridsporten

Utbildningsträffarna innehåller följande områden:

 • Reflektion webbstudier
 • Gråzoner i ridsport
 • God stämning i gruppen
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Sammanfattning/Utvärdering

Publicerad: