CUS

På central nivå finns Centrala ungdomssektionen (CUS). Här engagerar sig unga för andra unga.

På Riksungdomsmötet där DUS:en deltar vartannat år föreslås vilka ungdomar som ska väljas in i CUS. Förslagen läggs därefter fram och röstas om på Svenska Ridsportförbundets stämma. CUS har två ledamöter och två suppleanter i SvRF:s förbundsstyrelse och är på så sätt med och påverkar på högsta nivå. Den centrala ungdomssektionen för alla unga ridsportares talan, arbetar fram mål, inriktning och sätter agendan för vilka av ridsportens frågor som behöver en extra tydlig ungdomsprägel.

Uppdragsbeskrivning

Centrala Ungdomssektionen ska initiera och genomföra aktiveter som anpassas efter barn och ungdomars behov och förutsättningar samt föra ungdomars talan där beslut fattas.

Centrala Ungdomssektionen ska stödja ungdomssektioner på lokal- och distriktsnivå.

Uppdragsbeskrivning i sin helhet finns i Svenska Ridsportförbundets Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar, fastställd av förbundsstyrelsen

Publicerad: