Fortbildning/utbildning av Grönt Kort-utbildare i föreningen

Grönt kort

Söndagen den 11 februari 2024 är det dags för fortbildning/utbildning av handledare i Grönt Kort-kurser

Kursen hålls i Idrottens hus, Linköping mellan kl 9-15.
Pris: 600 kr inkl fika och lunch.

Anmälan https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1835483 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Målgrupp: Nya och godkända utbildare i distriktet
Kursledare: Annika Pihl
Frågor kan mailas till monica.bergstrom@ridsport.se

Kursen är både en fortbildning för redan godkända utbildare (ska gå fortbildning
minst vartannat år) samt kurs för nya utbildare.
Varje förening kan utse en eller flera Grönt kort utbildare.

Kompetenskrav:
• Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för att bli utbildare i
grönt kort på föreningsnivå.
• Det krävs även att Grönt kort utbildare ska vara lägst 20 år och ha någon av
SvRF utbildningar dvs, officiell funktionär, SRL eller tränare.

Sedan 2021 används inte de fysiska kursböckerna, i stället används material som
finns på Sisu Idrottsböcker. Gå in och beställ via kursmaterial innan kursen startar via länken om du inte redan har: Grönt kort - gäller från 2021 (digital artikel) - Sisu Förlag (sisuforlag.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: