Incidentrapportering för föreningar

Svenska Ridsportförbundet har lanserat ettverktyg för incidentrapportering, systematiskt arbetsmiljöarbete samt systematiskt brandskyddsarbete.

Svenska Ridsportförbundet använder sedan många år tillbaka ett digitalt system som heter REQS (Risk Environment Quality System) som ett verktyg vid de besök förbundet gör hos föreningarna. Den statistik som samlas in utgör underlag för rådgivning till föreningar likväl som utformning av den långsiktiga utvecklingen av Svenska Ridsportförbundets verksamheter. Systemet uppdaterades 2022 med moduler för arbetsmiljöarbete samt brandskyddsarbete och i januari 2023 lanserades ett nytt verktyg för incidentrapportering.

Var hittar jag verktyget för incidentrapportering?

Det nya verktyget för incidentrapportering finns HÄR Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om träffarna! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om SAM och SBA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: