Digital informationsträff

Hallands ridsportförbund bjuder in alla förtroendevalda hos våra föreningar till en digital informationsträff tisdagen den 2 maj kl. 19.00.
Vi kommer att informera och diskutera de motioner som distriktet skickat in till stämman som är den 6 maj.

Vi vill gärna höra era synpunkter och svara på eventuella frågor så att vi alla kan vara väl förberedda inför stämman.

Länk till anmälan: https://forms.office.com/e/pPJ6UUJ0EC Länk till annan webbplats.

Distriktet har påbörjat en historisk process inom vår idrott och ambitionen är att skapa en trygg och ännu bättre ridsport för alla, oavsett nivå, ålder, bakgrund eller ekonomiska förutsättningar.
Att ridsporten ska vara en föregångare inom trygghetsfrågor tycker vi är självklart då ridsport är en av de största ungdomsidrotterna.

Här kan du läsa motionerna som skickats in i sin helhet:

På förbundets hemsida kan ni läsa mer om stämman: Förbundsstämma | Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats.

Vi hoppas det är många medlemmar och föreningar som engagerar sig i frågorna och vi välkomnar era åsikter. Hoppas att ni vill vara med och hjälpa till i arbetet med att förbättra tryggheten inom ridsporten!

Länk till anmälan: https://forms.office.com/e/pPJ6UUJ0EC Länk till annan webbplats.


Publicerad: