Ryttarutveckling

Foto: Test Testsson

För många ryttare är viljan att utvecklas en stor drivkraft. Genom utvecklingsmodellen hoppas Svenska Ridsportförbundet att fler ryttare ska guidas rätt på den livslånga ridvägen. Från ryttarmärken till mästerskapsmedaljer.

Svenska ridsportförbundet har tagit fram en ryttarutvecklingsmodell från klubbnivå upp till värdsklass med mästerskapsmedlajer.

 • Nivå 1 - Introduktion
 • Nivå 2 - Uppbyggnad
 • Nivå 3 - Förprestation
 • Nivå 4 - Prestation
 • Nivå 5 - Världsklass

Nivå 1 genomförs på föreningen, nivå 2 genomförs av distrikten och nivå 3-5 genomförs av Svenska Ridsportförbundet.

Läs om Ridsportens Utvecklingsmodell. Öppnas i nytt fönster.

Västmanland och Södermanland genomför i samarbete med Folksam Ryttarutveckling nivå 2 under hösten 2023. Första träffen 17 september.

Är du ambitiös och engagerad ryttare som vill utvecklas som ryttare, hästägare och idrottare? Vill du vara en förebild i ditt ridsportsdistrikt? Rider du på en nivå motsvarande LB - LA i någon av ridsportens grenar?
Då är Ryttarutvecklingen för dig!

Ryttarutvecklingen vänder sig både till ungdomar och vuxna!

I ryttarutvecklingen ingår en clinic om ryttarens sits och hjälper samt hästens grundutbildning och utbildningsskalan samt ytterligare 4 avsuttna träffar, 3 uppsuttna tillfällen samt webbportalen Ryttarutveckling nivå 2 på Ridsportens utbildningsportal.
Teoretiskta träffar om ridsportens organistation, trygg utvecklingsmiljö, hästkunskap, träningsfysiologi häst, djuskydd/smittskydd/antidoping, hållbara ryttare, kost, idrottpsykologi m.m

Målgrupp
Från 15 år och uppåt
Dressyr: Ekipage på både häst och ponny. Utbildningsnivå LB/LA
Hoppning: Ekipage på både häst och ponny. Utbildningsnivå ponny LB/LA häst 1.00/1.10
Övriga grenar välkomna men får ett eget anpassat uppsuttet upplägg.
Enbart avsuttet deltagande: Alla. Kostnad för avsuttet deltagande: 1500 kr
Kost och föreläsningar samt deltagande från marken vid uppsuttna träffar ingår.
Profilkläder ingår ej.
Webbmaterialet Ryttarutveckling nivå 2 köper deltagaren själv och ansvar för genomförande av egna studier innan kursstart. Materialet köps via SISUFörlag. Länk till annan webbplats.

Målsättning

 • Ge grundläggande kunskap om ridsportens värdegrund och trygghetsfrågor. Ryttarens hjälper, hållbar kosthållning och avsutten träning.
 • Ge grundläggande kunskap om hästens behov, grundutbildning, träningsfysologi, hästvälfärd, god hästhållning, djurskydd, smittskydd och antidoping.

Årets upplägg kan du läsa om här. Pdf, 140.1 kB.

Anmälningslänk för deltagare från Västmanland Länk till annan webbplats.
Anmälningslänk för deltagare från Södermanland Länk till annan webbplats.

Anmäl senast den 31 augusti.

 • Anmälan är bindande och antalet platser är begränsade.
 • Anmälan stänger 31 augusti eller när antal platser är uppfyllda med ekipage som uppfyller kraven. Reservlista kommer att finnas.
 • Kursen kräver att minimum antalet deltagare uppfylls annars kan den komma att ställas in.
 • Anmälan är öppen för alla medlemmar i Västmanlands Ridsportförbund och Södermanlands Ridsportförbund.
 • I anmälan vill vi att du anger inriktning, hoppning/dressyr/WE etc. Namn, ålder och nivå på din häst samt vilka/vilken tränare du har och din målsättning närmsta åren

Pris: 2500 kr.
Profilkläder, kost, uppsutten träning samt föreläsningar ingår.
Faktureras senast den 2 september med 10 dagars förfallo och ska vara betald innan första kurstillfället, annars överlåts platsen till första reserv.
Webbmaterialet Ryttarutveckling nivå 2 köper deltagaren själv och ansvar för genomförande av egna studier innan kursstart. Materialet köps via SISUFörlag. Länk till annan webbplats.

Ryttarsatsningen genomförs i samarbete med Folksam!

Publicerad: