Årsmöte

Västmanlands Ridsportförbunds årsmöte genomfördes den 21 mars kl. 18,30 på Knytpunkten, Strömsholm.

Mötesdokumenten från mötet publiceras i dokumentbanken.

 • Kallelse
 • Anmälan
 • Fullmakt
 • Röstlängd

 • Föredragningslista
 • Verksamhetsberättelse
 • Årsredovisning
 • Revisionsberättelse
 • Valberedningens förslag
 • Förslag till nya stadgar för Västmanlands Rdisportförbund
  Mark-upversion av stadgeändring
  Bilaga till stadgeändring

Stadgar Västmanlands Ridsportförbund

Handlingar från tidigare år hittas i dokumentbanken.

Vid frågor kontakta kansliet på vastmanland@ridsport.se 0220-45622 eller 0220-45624


Publicerad: