Årsmöte

Södermanlands Ridsportförbunds årsmöte 2024 genomfördes 17 mars på Brolöten. I samband med årsmötet bjöds det på clinic i samarbet med Agria samt middag och prisutdelning till DM pristagare 2023.
Vi tackar alla närvarnade för en trevlig eftermiddag.

Dokument från mötet publiceras i dokumentbanken efterhand som de är signerade.

 • Kallelse
 • Anmälan
 • Fullmakt
 • Röstlängd
 • Föredragningslista
 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan 2024
 • Årsredovisning
 • Revisionsberättelse
 • Valberedningens förslag
 • Förslag till nya stadgar för Södermanlands Ridsportförbund
  Mark-up version av föreslagna stadgar
  Bilaga till stadgeändring

Stadgar Södermanlands Ridsportförbund Pdf, 317.7 kB.

Handlingar från tidigare år finns i dokumentbanken.

Vid frågor kontakta kansliet på sodermanland@ridsport.se 0220-45622 eller 0220-45624


Publicerad: