Grönt kort

Häst

Foto: SvRF

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart.

 • Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör.
 • Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga proven. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget Grönt kort.
 • För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person.
 • Enbart föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet kan arrangera Grönt kort-kurser samt genomföra examinationer. I menyn till vänster hittar ni aktuella kurser i Grönt kort runt om i distriktet.
 • Läs mer på Svenska Ridsportförbundets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För dig som ska gå kurs

 • Grönt kort-kursen består både av en fysisk träff med kursledare och en utbildningswebb. Du genomför Grönt kort på webben innan den fysiska träffen. Den ska vara genomförd och godkänd minst 5 dagar innan träff med kursledaren. Testerna innehåller frågor om Svenska Ridsportförbundets organisation, tävlingsfrågor i ridsportens grenar samt frågor om hästen.

Det här behöver du göra

 • Anmäl dig till en Grönt kort kurs, om inte din förening anordnar någon kurs kan du titta på aktuella kurser Länk till annan webbplats. i Grönt kort runt om i distriktet.
 • Ha koll på förkunskapskraven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är nya from 2021
 • Grönt kort kursen är uppbyggd i två delar:
  - En del som du gör på webben, tar ca. 10timmar totalt.
  - En fysisk del som du har tillsammans med kursledare, ska omfatta minst 9 timmar exkl. provtillfälle. (Vid provtillfälle får TR medtagas.)
 • Vill du ta Grönt kort ska du kontakta din Grönt kort-ansvariga (provledare) i föreningen eller distriktet som kan ge dig information om när nästa Grönt kortkurs startar.

 

Till föreningar och till dig som är intresserad av att bli Grönt Kort ansvarig i din förening:

Till föreningar: Grönt kort - information till föreningarna Pdf, 149.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Varje förening kan utse en eller flera Grönt kort utbildare. Vilka behörighetskrav som finns kan läsas om i Grönt kort - information till föreningarna Pdf, 149.1 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf) Pdf, 149.1 kB, öppnas i nytt fönster..
Samtliga Grönt kort utbildare ansvarar för att hålla sig uppdaterade med materialet och ska, för att behålla sin behörighet, genomgå en fortbildning vartannat år.

From 2024-01-01 är Basutbildningen för ridsportens ledare ett krav för samtliga kursledare för Grönt kort. Du som är kursledare och saknar basutbildningen, behöver genomföra den under 2023 för att vara behörig att fortsätta som kursledare. Kontakta ditt distrikt för information om kommande utbildningar.

För dig som är provledare

 • Föreningar som anordnar kurser ska meddela distriktet om er förening planerar att ha kurs i Grönt kort. Maila er kursinbjudan till weronica.jonsson@ridsport.se i god tid innan kursen.
 • Efter avslutad kurs mailar kursledare in lista över godkända deltagare till distriktet som registrerar in de i TDB. (Faktura på registreringsavgiften skickas till arrangerande förening, 100kr/deltagare.)
 • Sedan 2021 används inte de fysiska kursböckerna längre. Deltagare och kursledare använder sig istället av den nya Gröntkortwebben på SISU Förlag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Kursdeltagare ska vara klara med uppgifterna på webben senast fem dagar innan träff med kursledare
 • Grönt kort-materialet finns även som talbok för den som har en läsfunktionsnedsättning. Går att låna vid närmsta folkbibliotek eller Myndigheten för Tillgängliga Medier, www.legimus.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Om du är synskadad eller dövblind kan du få Grönt kort-talboken kostnadsfritt av Synskadades Riksförbund Folkbildning 122 88 Enskede, 08 – 39 90 00 eller folkbildning@srf.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Registering av gröna kort före 2011

Läs mer här vad som gäller om du har tagit ditt gröna kort före 2011 och önskar få det registrerat i tdb. Länk till annan webbplats.


Aktuella GröntKort-kurser hos föreningar runt om i vårt distrikt Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: