Foto: Mikael Sjöberg

Utbildning

Västergötlands Ridsportförbund anordnar flera olika utbildningar, kurser och aktiviteter kring olika områden som rör hästar och ridsport.

Aktuella inbjudningar hittar du i vår Aktivitetskalender. Fördjupat utbildningsmaterial finns också på Svenska Ridsportförbundets utbildningsportal och på hästkunskapssajten.

För att ta del av förbundets och distriktens utbildningar ska man vara medlem i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

I september 2014 fastställde Svenska Ridsportförbundets styrelse att det från och med 2015 ska vara ett krav att deltagare på Svenska Ridsportförbundets grund- och fortbildningar ska vara medlemmar i förening ansluten till förbundet.
Deltagare i grund- och fortbildning ska vid anmälan uppge vilken förening de är medlemmar i.

Innehåll

Aktuellt