Fortbildning för Ridlärare (SRL I-III) och licensierade B- och C-tränare

Nina Känsäla och häst

Västergötlands Ridsportförbund bjuder in till fortbildning för SRL I-III och licensierade B-och C-tränare, med temat Hästvälfärd - social License to Operate - Tränarens- och Ridlärarens roll.

Torsdag 30 maj 2024
kl. 09.00-16.30

Plats: Quality hotell, Vänersborg

Målgrupp:
Diplomerade ridlärare och licensierade tränare. Även diplomerade Beridare och diplomerade Unghästutbildare är välkomna på denna träff.

Utbildare/föreläsare:
Nina Känsäla

Nina Känsälä är svensk ridlärare level III, B-tränare i dressyr, samt har en kandidatexamen i hippologi och en masterexamen i Animal Science och är nu forskarstuderande vid SLU. Hon har arbetat vid Lövsta Stuteris seminstation och är sedan årsskiftet ny tillträdd ridskolechef på Djursholms Ridskola/Djursholms Ridklubb.

Forskarstudierna riktas in på hästvälfärd och ridsportens ”social license to operate” – allt för hästarna och en hållbar framtid för sporten!

Frågor:
Weronica Jonsson, konsulent Västergötlands Ridsportförbund
weronica.jonsson@ridsport.se

Varmt välkomna!

Läs fullständig inbjudan HÄR Länk till annan webbplats..

(Fortbildningen är av Svenska Ridsportförbundet godkänd obligatorisk årlig fortbildning för lic. C- och B-tränare samt diplomerade ridlärare SRL I-III. Krävs obligatorisk närvaro hela kurstillfället.)

Publicerad: