Motion till distriktsårsmöte 2024

Inlämning av motion till distriktsårsmöte 2024

Påminnelse! Inlämning av motion till distriktsårsmötet senast första februari 2024.

Förslag till ärenden att behandlas vid distriktsårsmötet (motion) skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast första februari. Rätt att inge förslag tillkommer röstberättigad förening tillhörig distriktet samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insändes genom vederbörande förening tillsammans med föreningens utlåtande. Förslag ska föreläggas distriktsårsmötet med distriktsstyrelsens yttrande.

Motion mailas till Magdalena Randver eller skickas till:
Västergötlands RF
Spannmålsgatan 13
461 30 Trollhättan.

Publicerad: