Grönt kort handledare

För dig som vill bli grönt kort handledare

Nya grönt kort handledare utbildas varje år. Ni hittar våra kurser under Aktuella utbildningar.

Varje förening kan utse en eller flera Grönt kort handledare.

För att kunna bli behörig handledare för grönt kort ska personen vara lägst 20 år, ha
genomfört basutbildningen samt ha någon av SvRF´s utbildningar i botten som lägst
Ridlärare SRL I, C-tränare, eller officiell funktionär.

Grönt kort handledaren måste dessutom ha en god kunskap om hästar, hästhantering,
hästens beteende, säkerhet samt ha stor kunskap och erfarenhet av tävling inom
Ridsporten. Grönt kort handledaren ska också vara en bra förebild och en pedagogisk
ledare.

Det rekommenderas att nya Grönt kort handledare går med som assistent vid en rutinerad handledares utbildning innan personen själv leder en utbildning.

Publicerad: