Besöksverksamhet

Besöksgruppen är en grupp bestående av kanslipersonal och ideella krafter, vars uppdrag är att kvalitetssäkra våra föreningars anläggningar och hästhållning.

Besöksgruppens uppdrag

 • Kvalitetssäkra anläggningen så att den är säkert utformad för häst och människa.
 • Kvalitetssäkra hästhållningen så att den är god

Besöksgruppens syfte och mål

 • Att stödja ridskolorna med kunskap och rådgivning.
 • Att hästen och människan ska ha en trygg miljö, en miljö som visar hur det ska se ut.
 • Att anläggning och verksamhet är attraktiv för sina medlemmar och andra besökare.
 • Att anläggningarna är tillgängliga och uppfyller lagstadgade krav.
 • Att samla värdefull information och statistik för utveckling av ridskoleverksamheten.
 • Att fler ridskolor uppnår en kvalitetsmärkning.

Besöken genomförs vid följande tillfällen

 • Nyanslutningar
 • Rådgivning och kontakt
 • Varje ridskola ska besökas minst vart tredje år
 • Rådgivande stöd för föreningars kontakter med beslutsfattare

Kvalitetsmärkt ridskola

För att bli en kvalitetsmärkt ridskola behöver föreningen uppfylla en del krav. Några av kraven är att anläggningen är säker för både häst och människa, att hästhållningen är god och att det finns utbildad personal.

Ut över ska föreningen ha styr- och policydokumenet så som aktuella stadgar, miljöpolicy, förebyggande sökerhetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, krisplan och en tydlig verksamhetsinriktining.

Här kan du läs mer om kvalitetsmärkningen -länk till Svenska Ridsportförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Kvalitetsmärkta ridskolor

 • Tyresö Ryttarförening
 • Upplands Bro Ryttarförening
 • Sollentuna Ridklubb
 • Djursholms Ridklubb