Nominera till Årets Ungdomssektion

Fram till den 28 februari 2024 kan du nominera till Årets Ungdomssektion i Stockholm.

Är det i din förening ni har den härliga, drivande, engagerande ungdomssektionen som gör allt för föreningens barn och unga?

Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram och synliggöra ungdomssektioner som bidrar med goda insatser inom ridsporten.

▪ Vad är det som utmärker just denna sektion?
▪ På vilket sätt visar sektionen att de är goda förebilder för ridsporten?
• Bidrar sektionen till en god gemenskap?

Här gör du din nominering! Länk till annan webbplats.

Publicerad: