DUS Stockholms nya styrelse för 2023

Den 18 oktober valdes den nya styrelsen till DUS Stockholm på ett extra allmänt möte.

Till sektionsstyrelsen valdes:

Louisa von Krusenstierna, ordförande

Malin Arknell

Lovisa Norin

Ester Andersson

Emma Kardos

Josefin Edgren

Publicerad: