Nina Känsälä till Djursholms Ridskola med start i januari 2024

Nina Känsälä börjar sin anställning på Djursholms Ridskola den 1 januari 2024 och kommer att arbeta sida vid sida med Eva Ulf.

Djursholms Ridklubb, en av landets största ridklubbar med 1,001 medlemmar, samverkar med privatägda Djursholms Ridskola (Gärdestorps Ridskola AB) på en toppmodern anläggning som ägs av Danderyds kommun. Samarbetet sker enligt ett trepartsavtal. Ridskoleverksamheten är kvalitetsmärkt av Svenska Ridsportförbundet och omfattar cirka 950 uppsittningar per vecka.

Ridverksamheten vid Gärdestorp i Djursholm har anor sedan slutet av 1800-talet, kanske tidigare än så. Mycket tidigt fanns där en ridskola och Djursholms Ridklubb (DRK) grundades redan år 1925.

Eva Ulf tog över ridskoleverksamheten år 1990 och firade sitt 30 åriga jubileum för långvarigt och idogt arbete med den fina utmärkelsen Årets Ridskola 2021 som tilldelades ridklubben och ridskolan från Svenska Ridsportförbundet. Eva är utbildad ridlärare SRL III och svensk fellow.

Nina Känsälä börjar sin anställning på Djursholms Ridskola den 1 januari 2024 och kommer att arbeta nära tillsammans med Eva Ulf. Nina har en gedigen erfarenhet från så väl tävlingsverksamhet som ridskoleverksamhet och kommer närmast från Lövsta Stuteri där hon arbetat med avel. Hon är också doktorand i hästvälfärd vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Jag har arbetat med hästar hela mitt yrkesverksamma liv och mitt mål har alltid varit att driva ridskola. Jag hade själv en fantastisk uppväxt i gemenskapen på ridskolan, där ponnyerna och vännerna var mitt allt. Det är något jag vill förmedla till fler, säger Nina Känsälä.


Eva Ulf har sedan en tid haft en önskan om att dra ned antalet timmar i stallet. Med 85 ridlektioner fördelat på sex dagar, totalt 25 anställda personal och med närmare 70 hästar i verksamheten är arbetet mycket tidskrävande. Det finns en gemensam intention och plan om att Nina så småningom ska ta över ridskoleverksamheten som Eva så framgångsrikt byggt upp sedan 1990. Eva kommer att finnas kvar i verksamheten som stöd och för att dela med sig av sin erfarenhet. Hon kommer även att fortsätta hålla lektioner på ridskolan.

Jag har kommit till en punkt i livet där det är dags att trappa ned. För mig har det varit oerhört viktigt att hitta rätt person som på sikt kan ta över som ridskolechef. Nina har rätt bakgrund och rätt inställning och jag är jätteglad att hon tackade ja till att börja hos oss, säger Eva Ulf.

 

Djursholms Ridklubb erbjuder även en omfattande tävlings- och fritidsverksamhet. Ridklubben har anställda fritidsledare som finns till hands för barnen och ungdomarna sex dagar i veckan. Förutom teoriverksamhet och annan avsutten klubbverksamhet ordnas utflykter, käpphästaktiviteter, pyssel, läxläsning med mera. Fritidsverksamheten och cafeterian gör att stallet fyller en funktion som en av de största fritidsgårdarna i kommunen.

Jag kan bara gratulera Eva och ridskolan till att ha funnit en så kunnig och lämplig kandidat för att axla arbetet på ridskolan. Nina har en gedigen teoretisk och praktisk bakgrund inom ridsporten och en tydlig passion för att vidareutveckla en av Sveriges bästa ridskolor – det kan inte bli bättre. Att man väljer att gå parallellt över en längre tid borgar också för en så smidig övergång som möjligt, säger Ann Kjellser, ordförande för Djursholms Ridklubb.

 

Intentionen från parternas sida är att Nina så småningom tar över driften helt för ridskoleverksamheten. Den svenska ridskolan är helt unik och mycket väl ansedd även internationellt men står också inför vissa utmaningar där miljö- och klimatavtryck samt hästvälfärdsfrågor blir alltmer viktiga.

Jag är en person som vill få saker att hända. Jag vill göra skillnad och brinner för god grundridning och barns och ungas utveckling inom ridsporten. Förutom att jag är ridlärare och tränare är jag också doktorand och forskar om hästvälfärd. Kombinationen av lång praktisk erfarenhet och den akademiska världen gör att jag förhoppningsvis kan vara en brygga för att sprida värdefull kunskap om hästar och utveckla framtidens ridskola,” avslutar Nina Känsälä.


För att läsa mer om Djursholms Ridklubb och Djursholms Ridskola, vänligen besök: Djursholms ridklubbs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pressmeddelandet i pdf Pdf, 103.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: