Pararidning

Stockholms Handikappridklubb hos Ågesta Ridskola

Pararidning är ridning för personer med funktionsnedsättning. Inom Svenska Ridsportförbundets medlemsföreningar finns en stor verksamhet för pararidning. I Sverige har ungefär 4 000 ryttare med funktionsnedsättning möjlighet att utöva sin idrott, varav det i Stockholms län är ca 350 som rider regelbundet.

Inom pararidning finns följande målgrupper:
- Personer med intellektuell funktionsnedsättning
- Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Personer med rörelsenedsättning
- Personer med synnedsättning

Stockholms Läns Ridsportförbund delar in ridning för personer med funktionsnedsättning i två grupper:

  • Pararidning
  • Terapiridning

Pararidning är den ridning som en person med funktionsnedsättning utför på sin fritid. Terapiridning görs i samverkan med habiliteringscentra.

Publicerad: