Pararidning

Stockholms Handikappridklubb hos Ågesta Ridskola

Pararidning är ridning för personer med funktionsnedsättning. Inom Svenska Ridsportförbundets medlemsföreningar finns en stor verksamhet för pararidning. I Sverige har ungefär 4 000 ryttare med funktionsnedsättning möjlighet att utöva sin idrott, varav det i Stockholms län är ca 350 som rider regelbundet.

Inom pararidning finns följande målgrupper:
- Personer med intellektuell funktionsnedsättning
- Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
- Personer med rörelsenedsättning
- Personer med synnedsättning

Stockholms Läns Ridsportförbund delar in ridning för personer med funktionsnedsättning i två grupper:

  • Pararidning
  • Terapiridning

Pararidning är den ridning som en person med funktionsnedsättning utför på sin fritid. Terapiridning görs i samverkan med habiliteringscentra.

Hitta aktivitet

Para-Me.se Länk till annan webbplats. är webbplatsen som främjar möjligheterna till ett fysiskt aktivt liv för personer med funktionsnedsättning. Här kan användarna enkelt hitta föreningar som erbjuder idrott och andra fysiska aktiviteter. Målet är att göra idrottsrörelsen i Sverige mer inkluderande och tillgänglig för fler.

 

Stockholms Läns Ridsportförbund fokuserar på att ge stöd till medlemsföreningar med pararidning.

Hur kan föreningen få stöd:

Tillsammans med Stockholms Läns Ridsportförbund och RF-SISU Stockholm så kan ni som förening eller ridskola få hjälp med att utveckla eller starta upp paraverksamhet. Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Att lägga en tydlig plan på hur ni kan utveckla er verksamhet och följa er i utvecklingen.
  • Att knyta värdefulla kontakter.
  • Att erbjuda utbildningar via Ridsportförbundet, RF-SISU Stockholm, Parasport Stockholm.

Innehåll

Publicerad: