Trygg i ridsporten

FOTO: Mikael Sjöberg

Alla ska känna sig trygga i sin idrott och kunna ägna sig åt sitt intresse utan att känna oro. För Svenska Ridsportförbundet är det här en mycket viktig fråga. Det är en självklarhet att alla ska känna sig trygga i sin idrott och kunna gå till stall och ridhus utan att känna oro för att bli trakasserad eller utnyttjad på något sätt.

Svenska Ridsportförbundet har antagit och ställt sig bakom Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp Öppnas i nytt fönster. inom idrotten samt Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten. Riksidrottsförbundetshar också ett samarbete med Bris som ger ytterligare ett verktyg i arbetet. Det kompletterar det arbete med Trygga idrottare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Trygg i stallet Öppnas i nytt fönster. som finns för våra föreningar och medlemmar.

Smålands Ridsportförbund

Smålands Ridsportförbund arbetar med utbildningsinsatser för en trygg ridsport. Kontakta oss om ni har frågor eller funderingar kring området, önskar vägledning eller vill ta del av våra utbildningar.

RF-SISU Småland

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. RF-SISU Småland arbetar för en trygg idrott, läs mer på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

RF och SISU Idrottsutbildarna har tagit fram stödmaterial Länk till annan webbplats. om trygg idrott för att hjälpa föreningar i arbetet med frågorna.

Trygg idrott - barn och unga på nätet - ett samarbete med Maria Dufva

RF-SISU Småland genomför en utbildningssatsning tillsammans med Maria Dufva, kriminolog och författare, för att öka tryggheten hos barn och unga i våra idrotts-föreningar och arbeta brottsförebyggande. Målet med satsningen är att öka kunskapen hos barn, unga och vuxna kring vad som kan hända på nätet och rusta alla att veta vad man bör göra om något händer. Det finns fyra filmer med tillhörande samtalsunderlag.

Här kan ni se introduktionsfilmen med Maria Dufva

Schysst stall

Schysst stall utbildar och informerar om sexuella trakasserier. Som arbetsgivare får du verktyg för att arbeta förebyggande. Som arbetstagare eller elev får du lära dig vilka krav du kan ställa och veta vart du kan vända dig om du blir utsatt. För lärare finns ett användbart utbildningsmaterial. Bakom Schysst stall står hästnäringens organisationer samt Almega, Gröna arbetsgivare och Kommunal. Materialet är framtaget av arbetsmiljöorganisationen Prevent. Läs mer på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om något allvarligt hänt

När och om något händer i din förening eller förbund – eller om du misstänker att något händer är det oerhört viktigt att agera. Och det är viktigt att agera snabbt. Beroende på händelsens art finns olika lämpliga lösningar. Är det ett barn som farit illa är det oerhört viktigt att barnet skyddas och att det är barnets berättelse eller din misstanke om att barnet far illa som är det primära.

Visselblåsartjänsten

Via Riksidrottsförbundet finns en s.k visselblåsartjänst där man helt anonymt kan rapportera in uppkomna ärenden och situationer. Läs mer på RF´s hemsida Länk till annan webbplats..

I en förening ansvarar medlemmarna och, ytterst, den valda styrelsen för att föreningen följer idrottsrörelsens värdegrund. Därför ska visselblåsartjänsten normalt inte användas för ärenden som handlar om avvikelser från värdegrunden. I första hand kan en medlem som misstänker avvikelser från värdegrunden alltid vända sig föreningens styrelse.

Det kan dock finnas känsliga ärenden då man inte vill eller vågar berätta den normala vägen, men ändå vill göra sin röst hörd. Genom visselblåsartjänsten erbjuder Riksidrottsförbundet en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om avvikelser från värdegrunden inom idrotten. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för hela idrottsrörelsens verksamhet.

Svenska Ridsportförbundet

För att ge råd och stöd i arbetet mot trakasserier, övergrepp eller näthat, har Svenska Ridsportförbundet inrättat funktionen medlemsombudsman Öppnas i nytt fönster.. I praktiken är medlemsombudsmannen flera personer och funktioner. Men de ska gå att nå smidigt via mail eller telefon till Svenska Ridsportförbundets kansli.

Medlemsombudsmannen hanterar;
Medlemsfrågor och rådgivning
Juridiska frågor och föreningsfrågor
Sportfrågor och disciplinära ärenden

Läs mer på Svenska Ridsportförbundets Öppnas i nytt fönster. hemsida.

Vid en allvarlig förseelse råder vi er att söka stöd

De sakkunniga för barn- och ungdomsidrott som finns i varje av RF:s 19 distrikt och på central nivå, finns till för er. De kan vägleda er och även hjälpa till att lägga upp en plan för åtgärder. De sakkunniga är utbildade för att kunna ge er ett bra stöd. En nära kontakt med samhällets övriga instanser finns på de allra flesta ställen. RF har också en speciell samverkan med Bris.

Det finns också andra aktörer som kan vara aktuella att ta kontakt med

  • Bris stödlinje för barn når du på telefon 116 111
  • Bris vuxentelefon når du på telefon 0771 50 50 50, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00
  • Polisen når du på telefon 114 14. Vid akuta ärenden ringer du självklart 112.
  • Socialtjänsten når du via din kommun.

BRIS stödlinje för idrottsledare

Som en del i idrottsrörelsens arbete för en bättre och tryggare idrott för barn och unga öppnar Bris en ny telefonlinje som riktar sig till ledare och tränare inom idrottsrörelsen. Till stödlinjen, som är en del av Bris och Riksidrottsförbundets samarbete, kan ideellt engagerade såväl som anställda inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn. Stödlinjen har nummer 077-44 000 42. Läs mer på Riksidrottsförbundets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.

Orosanmälan

Har du misstankar om att ett barn far illa – i idrottsverksamheten eller någon annanstans rekommenderas att du gör en orosanmälan till socialtjänsten. Även om idrottsledare, till skillnad mot lärare, socialtjänst och poliser, inte har skyldighet att anmäla är det givetvis önskvärt att vi tar vårt ansvar och sätter ett barns trygghet i första rummet.
Läs mer på Riksidrottsförbundets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.

Kontaktuppgifter till mer information

Riksidrottsförbundet och RF-SISU
www.rf.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., www.rfsisu.se/smaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tel 08 - 699 60 00

JämO
www.jamombud.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tel: 08 - 440 10 60

Brottsofferjouren
www.brottsofferjouren.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
0200-21 20 19

BO (Barnombudsmannen)
www.bo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tel: 08 - 692 29 50

Bris (Barnens rätt i samhället)
www.bris.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Barnens hjälptelefon: 0200 - 230 230
Föräldratelefonen: 077 - 150 50 50
Brisbot Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - en chatbot som ger råd direkt på Kik och Facebook Messenger

Rädda Barnen
www.rb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tel 08 - 698 90 00
Föräldratelefonen: 020 - 786 786

HOPP Riksorganisation mot sexuella övergrepp
www.hopp.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tel: 08 - 644 03 55
Jourtelefon: 020 - 44 33 55

Barnafrid - nationellt kunskapscenter
www.barnafrid.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att du ska vara Trygg i ridsporten på flera sätt - Läs mer här Öppnas i nytt fönster..

Publicerad: