Distriktets organisation

FOTO: Ylva Zachrisson

Distriktet är organiserat som en ideell förening med en styrelse, sektioner och en valberedning.

Publicerad: