Ryttarutveckling

Är Du en ambitiös och engagerad ryttare som vill utvecklas både som människa, idrottare och ryttare samt fungera som en förebild inom ridsporten i vårt Distrikt? Då är Du förmodligen en av dem vi letar efter!

Ryttareutvecklingen finns för såväl ungdomar som för vuxna ryttare!
Ungdomarnas satsning görs under höstterminen och de vuxnas satsning görs under vårterminen. Ryttarutvecklingen är otroligt subventionerad och väldigt populär.

Ryttare som idrottare

  • Kostlära
  • Ridlära; vikten av grundridning och genomtänkt utbildning
  • Foderlära
  • Hästens vanliga sjukdomar
  • Mental träning

Målsättning

Att: Stimulera till allsidiga häst- och ridkunskaper.
Att: Ge ryttare förutsättningar att utvecklas på bästa sätt genom att belysa vikten av att få en bred grundutbildning. I utbildningsplanen sätts stort fokus på hästens omvårdnad, ryttaren som idrottare, hästkunskap, ridlära, etik och moral. I ridningen är det fokus på sits, balans och följsamhet.
Att: Ge utökad kunskap och förståelse för faktorer som påverkar hästens välmående. All träning och aktivitet ska utgå från barnrättsperspektivet samt genomsyras av ”Ridsporten Vill” och ridsportens ”Code of Conduct” samt Svenska Ridsportförbundets ledstjärnor.

Vuxna

Skånes Ridsportförbund erbjuder en satsning våren 2022 för vuxna ryttare med fokus på några av de olika målen i Ridsport 2025.

Barn och ungdomar

Skånes Ridsportförbund erbjuder, i samarbete med Lantmännen KRAFFT AB och Folksam, en ungdomssatsning till unga ryttare i grenarna hoppning, dressyr och fälttävlan.