Grönt kort

Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart samt trygg och välförankrad i vår värdegrund.

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör.

Grönt kort kursen är uppbyggd i två delar: en del som du gör på webben och en del som du har tillsammans med din kursledare. Kursen avslutas med ett slutprov.

 

Testbild

Det här behöver du göra

Anmäl dig till en Grönt kort kurs hos en förening, om inte din förening anordnar någon kurs så se här i vår kalender om du finner en kurs i din närhet. Ha koll på förkunskapskraven som är nya från 2021. Observera att alla kurser kopplade till Svenska Ridsportförbundet kräver medlemskap i en ansluten förening.

 

Följande åldersgränser gäller:
Alla över 14 år som vill börja tävla ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs.
Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan hen själv gå grönt kort kursen och avlägga proven. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste hen ha ett eget grönt kort. Du har hela året som du fyller 13 år på dig att gå kursen samt avlägga proven.
För barn upp till och med 12 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person (de ska inte erlägga kursavgift). Ett barn som gått Grönt kort-kurs med målsman vid 12 års ålder eller yngre måste alltså ändå gå om kursen själv, tidigast det år hen fyller 13 år.

Kursinformation

Grönt kort är ett bevis för att du som ryttare har de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att tävla. I den här kursen får du bland annat lära dig mer om de tio olika tävlingsgrenarna och vad du behöver kunna inför, under och efter tävling.

Registrera kortet i TDB

Grönt kort är första steget för den som vill tävla inom ridsporten. Det är ett kvitto på att den som vill lösa tävlingslicens känner till de regler som gäller för att tävla. Alla gröna kort måste registreras i Tävlingsdatabasen (TDB) för att vara giltliga.

Kurser hos våra föreningar

Undrar du vart du kan gå en grönt kort-kurs? Här finner du föreningar som bjuder in även externa medlemmar till sina kurser.