Showklass

Foto: Caroline Cronsell

Extra klass på redan befintlig tävling när domare finns att tillgå. Läggs in som ”klubbtävlings”-klass. Klassen ska påannonseras som 40 m eller 60 m klass.

Ej kvalificerande, ekipaget behöver ej vara kvalificerad till sitt program.

Kan ridas för mindre antal domare (1-2 istället för 3) som kanske inte har behörighet för klassen, gäller högre klasser. Detta godkänner man i och med sin anmälan.

Ekipagen tävlar endast med sin procent mot varandra. Exempel, ett ekipage som rider LA:3 på 67% slår ett ekipage som rider MsvB:5 på 66%.

Startavgift som vanligt, anmäler till klassen som vanligt, men anmäler också på separat lista vilket program man önskar rida. Prisutdelning enligt propp och RM
Önskvärt att ÖD finns på plats, säkerställa egenkontrollen ”hästvälfärd”.

Publicerad: