Procentklass

Foto: Caroline Cronsell

Riktig klass på riktig tävling, krävs att ekipage är kvalificerat för att rida, och den är kvalificerande.

Bedöms av behöriga domare. Ej valbart i TDB men i programmet Equipe, sök Procentklasser på DK.

Exempel på hur det kan se ut i propp:
Lätt B:2 (2016)
Procentklass rid valfritt 60x20 program (LB:2 - MB:5)
Rosett, Hederspris
Du skriver i anteckning till arrangör vilket program du vill rida.
Ni tävlar mot varandra på uppnådd %.

Syfte:

Att ge fler möjlighet att rida precis det program man önskar och behöver, under tävlingslika former, på redan befintlig tävling.
Att ge fler möjlighet att testa högre program än vad man är kvalificerad för, under kontrollerade former.
Att förbättra utbudet för den aktive, samt ge arrangörer en möjlighet att öka på startfältet.

Publicerad: