Hästvälfärdsdagen 28/1

Häst i vinterlandskap

Sara Palmman

Hostar din häst? "Luftrörsproblematik hos hästar" är vårt tema på vår traditionsenliga hästvälfärdsdag i januari.

Varför drabbas vissa hästar av astma?

Astma är en av de vanligaste orsakerna till nedsatt prestation hos hästar, luftvägsbesvären leder till lidande och sämre livskvalitet. Forskarna Amanda Raine och Miia Riihimäki har genomfört en pilotstudie där de har undersökt celler i lungorna på ”hosthästar”. Detta med hjälp av medel från Stiftelsen Hästforskning och Agrias forskningsfond.

Miia Riihimäki, en ledande expert inom ämnet, kommer att beskriva den komplexa världen av hästastma. Hon förklarar att astma är en bred diagnos som täcker allt från hästar som hostar lite i början av ett ridpass till de som lider av klassiska astmasymtom som andningssvårigheter och överdriven slemproduktion i luftvägarna. Även mild astma kan påverka hästens prestation negativt.

Vi kommer att utforska de två huvudfaktorer som påverkar utvecklingen av astma hos hästar: genetik och miljö. Vissa hästar har en genetiskt ökad risk för astma, och den andra faktorn är exponering för miljöfaktorer som damm och mögel. Det är otroligt spännande att upptäcka hur dessa två faktorer samverkar och påverkar hästarnas hälsa.

Denna dag fokuserar på hästar och deras välfärd. Fördjupa din kunskap!

Dessutom kommer Hushållningssällskapet, med Therese Tarler som föreläsare, att diskutera tre viktiga ämnen:

  1. Grovfoder: Vi kommer att analysera de utmaningar och möjligheter som uppstår i samband med grovfoderproduktion i det skiftande klimatet. Hur påverkar det ostadiga vädret och de högre medeltemperaturerna grovfoderproduktionen? I en tid av klimatförändringar är det avgörande att förstå vilka växtarter som trivs bäst och att hantera hotet från giftiga växter.
  2. Hantering av foderbrist: Klimatrelaterade problem som torka kan leda till brist på foder. Vi kommer att diskutera strategier och lösningar för att hantera dessa utmaningar.
  3. Optimering av betesperioden: Med de skiftande väderförhållandena blir det allt viktigare att optimera betesperioden för djuren. Vi kommer att dela insikter om hur man kan uppnå detta på bästa sätt och maximera beteskvaliteten.

Vi lever i en tid då lantbruket står inför stora utmaningar på grund av klimatförändringar, kunskap och samarbete är nyckeln till att hitta hållbara lösningar.

ANMÄL ER SENAST 26 januari klockan 12.00

För medlemmar - Anmälningslänk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För ICKE-medlemmar - Anmälningslänk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan till föreläsningarna kostar 100kr för medlemmar i förening ansluten till Skånes Ridsportförbund.

För icke-medlemmar så kostar föreläsningarna 250 kr. För icke-medlemmar rekommenderar vi att ni erhåller medlemskap i någon av alla våra 110 föreningar. Medlemskap i våra föreningar bidrar till ökade aktiviteter för inte minst våra barn och ungdomar och självklart för skånsk ridsport i stort. Bli medlem!

Beakta också våra anmälningsregler. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi ser fram emot att välkomna dig till en dag fylld med insikter och inspiration!

VÄLKOMNA


Publicerad: