Ridledarkursen 2022

Ridledarutbildningen ska ge dig en insikt i ridläraryrke. I utbildningen ingår Dressyr, Hoppning, Instruktörskunskap med Ridlära, Instruktörstjänst samt Häst- och Stallvård.

RIDLEDARKURSEN

Skånes Ridsportförbund genomför Ridledarutbildning 2022 i samarbete med Smålands Ridsportförbund.

Utbildningsmål: Eleven skall efter genomgången kurs under handledare kunna leda elementära lektioner i ridning och i teoretiska ämnen som följer upp ridningen samt bör ha personlig färdighet i ridning och teoretiska kunskaper i ridning och hästkunskap, som motsvarar godkänt prov för ryttarmärke Brons, dvs. LB dressyr och 0.90/Lätt D-hoppning.

Syfte: Ridledarutbildningen ska ge dig en insikt i ridläraryrket och du får en chans att testa på vad det innebär att jobba som ridlärare.

Innehåll: I utbildningen ingår Dressyr, Hoppning, Instruktörskunskap med Ridlära, Instruktörstjänst samt Häst- och Stallvård. Tonvikten är lagd på instruktörstjänst/kunskap dvs lektioner och lektionsföring, grundläggande pedagogik och lektionsplanering. Inför Ridledarutbildningen bör du vara i god kondition och igång med din ridning, både dressyr och hoppning.

Datum: Den 11 - 29 juni 2022

Plats: Flyinge

Utbildare: Anette Tukk samt Susanne Johannesson

Hästar: Eleven skall medföra egen häst till kursen. Hästen skall ha uppnått minst 6 års ålder samt ha en utbildningsståndpunkt motsvarande tävlingsmässigt - Lätt B i dressyr och 0.90 i hoppning.

Ridprov: Sökande skall avlägga ridprov. Hoppning ingår i provet. Ridprovet kommer genomföras digitalt. Sista dag för inlämning av film på ridprov är den 29 mars. Information om hur det går till fås i samband med anmälan.

Ansökan: Eleven skall under året uppnå lägst 18 år. Sökande ska ha genomgått Basutbildning för ridsportens ledare Länk till annan webbplats. (vi har en kurs för er den 9 april som ni kan anmäla er till) samt vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Anmälan mailas till skane@ridsport.se eller skickas in till Skånes Ridsportförbund, Flyinge Kungsgård 1802, 247 93 Flyinge. 

Ansökningstid: Fullständig ansökan skall vara distriktet tillhanda senast den 13 mars 2022 Ofullständig ansökan beaktas ej. Förening har möjlighet att söka för flera deltagare men fördelning av platserna kommer göras vid full kurs varav prioritering behöver framgå i ansökningsformuläret.

Kostnad: 25 000 kr/deltagare. I kostnaden ingår:Logi, kost, uppstallning inkl. strö och grovfoder för en egen medtagen häst samt visst kursmaterial. Föreningen kan söka Projektstöd från Svenska Ridsportförbundet för deltagare på Ridledarkursen med ca 8 000:-.

Antagningsbesked: Får du vid det personliga samtalet efter ridprovet.

OBS! Kursen kan enbart genomföras med 10-12 deltagare.

ANSÖKNINGSBLANKETT Länk till annan webbplats.

Basutbildning för ridsportens ledare 9 april Länk till annan webbplats.

Publicerad: