FULK

Kursen syftar att ge unga en inblick i vad ledarrollen inom ridsporten innebär och hur man kan fungera som en bra förebild och god kamrat i stallet.

Kursmål:
Kursen syftar att ge unga en inblick i vad ledarrollen inom ridsporten innebär och hur man kan fungera som en bra förebild och god kamrat i stallet.

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha fått:

  • inblick i vad det innebär att vara ledare och förebild
  • insikt i Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor
  • insikt i betydelsen av att bidra till en trygg och trevlig social miljö
  • kännedom om hur man som enskild medlem kan påverka i en förening

KURS 2022

 

Kursort:         Scandic Star i Lund

Datum:          23-24 april

Målgrupp:      Barn och ungdomar 11-14 år

Kursledare:    DUS – Distriktets Ungdomssektion

Kursavgift      1800:- inkluderar kost, logi i flerbäddsrum, material och kursledararvode.

Anmälan är bindande.

Anmälningslänk Länk till annan webbplats.      Anmäl senast 24 mars

Antal deltagare:       Minimiantal 18 deltagare.

Kallelse:        Personlig kallelse kommer att skickas ut till samtliga deltagare ca. en vecka före kursstart.

Ytterligare upplysningar kan fås genom Skånes Ridsportförbund, Vxl 046-52 910 skane@ridsport.se

Publicerad: