FONDEN

Är er förening intresserade av att vara en del av projektet FONDEN? Vi kommer till ridskolan för att vi älskar hästar. Men vardagen utanför stallet ser olika ut för oss alla och det kan ibland vara svårt att ha råd med ridavgiften.

Med FONDENökar vi möjligheterna för barn som lever i konsekvenserna av en svag familjeekonomi att börja, eller fortsätta, att rida. Stödet riktas till barn upp till 18 år och innebär att rid- eller lägeravgiften reduceras till hälften.Under 2021 genomförde Skånes Ridsportförbund Pilotprojektet FONDEN tillsammans med fem ridskolor i Skåne. Med fortsatt stöd av Carl Jönssons understödsstiftelser utvecklar och utvidgas nu FONDEN och vi hoppas att fler föreningar vill ansluta!  Är er förening intresserade av att vara en del av FONDEN?  

Vad innebär det att vara med?  

Varje förening som deltar ska tillsätta en beslutsgrupp om tre personer som hanterar ansökningarna och beslutar om hur pengarna ska fördelas. Dessa personer ska medverka vid fyra möten som Skånes Ridsportförbund arrangerar och även genomgå en specialdesignad Basutbildning för Ridsportens ledare.  Skånes Ridsportförbund håller samman projektet, stöttar, tar fram marknadsföringsmaterial, producerar ansökningsformulär och andra dokument som behövs i projektet.   

Hur gör man för att komma med? 

Börja med att läsa regelverket Länk till annan webbplats.här och ta upp frågan om att gå med på nästa styrelsemöte.  Mejla sedan skane@ridsport.seoch bifoga: 
  • Styrelseprotokoll med beslut att ni vill ansluta. 
  • Årsredovisning, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för det senaste året.   
Följande datum behöver noteras redan nu vid önskan om att vara en del av FONDEN.
  • 9 mars - Sista dag för att skicka in ansökan
  • 16 mars - Uppstartsträff - Flyinge
  • 9 april - Basutbildningen speciellt riktad mot FONDEN-deltagare - Lund

Vill du veta mer om FONDEN? 

Läs gärna mer här i regelverket Länk till annan webbplats.eller kontakta sara.palmman@ridsport.se  

Publicerad: