Valberedningen

Valberedningen består av följande ledamöter, valda årsmötet 2023


Vald till

Bertil Sjödin

Malmö

e-post

Ordförande

2024

Eva Björk

Trelleborg

e-post

Vice. Ordförande

2025

Marie Nordström

Ystad

e-post


2025

Annika Arkenheim

Malmö

e-post


2024

Viktor Gunnarsson

Löderup

e-post


2024

Glöm inte att det är ni föreningar i distriktet som kan påverka genom att nominera era kandidater till oss.

December 2022

Valberedningens arbete med att tillfråga styrelsemedlemmar om dom står till förfogande för nästa mandatperiod gjordes innan den 1 december.

Vi konstaterar att inför kommande årsmöte behövs tillsättas ordförande i distriktsstyrelsen samt i tävlingssektionen. Ytterligare ledamöter i både distriktsstyrelsen samt utbildning-/ridskolesektionen ska tillsättas.

Status inför årsmötet inför årsmötet finner ni här. Pdf, 433.6 kB.

Alla röstberättigade föreningar kan fram till 1 februari 2023 avge förslag på personer inför valen. Förslagen skickas till valberedningens ordförande Bertil Sjödin.

Använd gärna denna Presentationsblankett Pdf, 501.1 kB.

Vi vill påminna om att den som nomineras skall vara tillfrågad av er och accepterat att bli nominerad. Vidare är det mycket viktigt att den nominerade ska ha tillräckligt med tid att avsätta för uppdraget samt ha den kompetens som krävs.

Valberedningens förslag meddelas senast två veckor innan årsmötet.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar vi i valberedningen.


Juli 2022

På grund av att ordföranden Lena Malmqvist valt att lämna sin ordförandepost i förtid och som styrelsen i Skånes Ridsportförbund meddelade på sin hemsida 2022-06-17, har valberedningen gjort följande:

Vi har kontaktat alla ledamöter i styrelsen och förvissat oss om att styrelsearbetet kommer att fortsätta med övriga ledamöter i vanlig ordning och Pia Petersson i egenskap av vice ordförande kommer att leda arbetet.

Valberedningen tar emot nomineringsförslag i vanlig ordning.
Föreningar får senast 1 februari avge förslag på personer för valen under punkterna 11-14 i 17 § i stadgarna.

Februari 2022

Valberedningens arbete inför distriktets årsmöte 2022 är klart.

Följande förslag har inkommit till valberedningen:

  • Ulrika Lönnqvist, Hörby
  • Malin Ingvert, Veberöd

December 2021

Efter valberedningens analysarbete presenteras listan på de val som ska göras på stämman 2022.
Enligt Skånes Ridsportförbundets stadgar ska våra föreningar fram till 1 februari 2022 beredas möjlighet att nominera kandidater till distriktsstämman.
Blanketten ska vara valberedningen tillhanda senast 1 februari 2022. Vi vill påminna om att den som nomineras skall vara tillfrågad av er och accepterat att bli nominerad. Vidare är det mycket viktigt att den nominerade ska ha tillräckligt med tid att avsätta för uppdraget samt ha den kompetens som krävs.

September 2021

Valberedningen hade sitt planeringsmöte efter sommaren den 29 september i ett vackert men regnigt Löderup på Österlen. Arbetet med enkäter och kartläggning kommer att ske under oktober och ett analysarbete under november månad. Detta gäller distriktsstyrelse, tävlingssektion och utbildning-/ridskolesektionen. Nästa valberedningsmöte är den 3 november i Malmö.

Ni kan nå valberedningens förtroendevalda på e-postadresserna ovan.
Ha en skön höst önskar valberedningen och glöm inte att det är ni föreningar som kan påverka och är våra uppdragsgivare.
Bertil Sjödin - valberedningens ordförande

Juni 2021

Valberedningen vill passa på att önska en fin sommar med mycket sol, bad och kanske en liten ridtur. Vi är alltid tillgängliga på mail för era frågor och förslag.
Nästa sammankomst för valberedningen är planerad till september.

Februari 2021

Valberedningens arbete inför Skånes distriktsstämma 2021 är klart. Det har varit ett ökat nomineringsintresse under 2020. Vi har genom enkäter, intervjuer och analyser försökt hitta den bästa mixen av personer som kan föra arbetet framåt i styrelse och sektioner. Objektivitet och delaktighet ser valberedningen som viktiga ingredienser för ett lyckat framtida styrelsearbete.

Förslagslista av nominerade till Skånes distriktsstämma 2021.

  • Thorbjörn Sjunesson Ystad
  • Jonas Haak Kristianstad
  • Viveca Byhr Lindén Malmö
  • Camilla Olsson Vellinge
  • Catarina Hagstrand Staffanstorp

Januari 2021

Till alla distriktets föreningar!
Nu har ni en vecka på Er att nominera till skånedistriktets styrelse och sektioner.
Vilka val som ska göras och presentationsblankett finner ni nedan.
Valberedningen vill ha era förslag senast 1 februari.

Välkomna!

December 2020

Enligt Skånes Ridsportförbundets stadgar ska våra föreningar fram till 1 februari 2021 beredas möjlighet att nominera kandidater till distriktsstämman den 17 mars 2021. Här kan ni se en lista på de val som ska göras på stämman.

Presentationsblanketten ska vara valberedningen tillhanda senast 1 februari 2021. Vi vill påminna om att den som nomineras skall vara tillfrågad av er och accepterat att bli nominerad. Vidare är det mycket viktigt att den nominerade ska ha tillräckligt med tid att avsätta för uppdraget samt ha den kompetens som krävs.

November 2020

Valberedningen hade sitt tredje möte 9/11. De enkäter som skickades ut tidigare till förtroendevalda har kommit i retur och vi utvärderar just nu alla svaren samt ser över eventuella vakanser som måste åtgärdas. Läget kommer att meddelas föreningarna senast den 1 januari 2021.

Förutom distriktsstyrelsen följer vi även tävlings- och utbildningssektionerna i deras arbeten och ska lyssna in behov och synpunkter.

September 2020

I valberedningen pågår just arbetet med att parallellt följa distriktsstyrelsens. Samtidigt görs en planering av det fortsatta arbetet fram till distriktsstämman 2021. Vi kommer även att följa tävlingssektionen samt utbildning-/ridskolesektionen.

Vårt första möte höll vi den 21:e september och nästa är planerat till den 9:de november. Oktober, november och december är våra mest aktiva månader i valberedningsarbetet.

Publicerad: