IT & Personuppgifter

Hos oss på Skånes Ridsportförbund är våra medlemmar i fokus i allt vi gör. Vi behandlar en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att administrera tävlingar, hålla kurser, registrera grönt kort eller förmedla viktig information.

Integritetspolicy

I vår integritetspolicy Pdf, 179.7 kB. beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter och hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data vi sparar hos oss. Som ett led i att ytterligare säkerställa våra medlemmars personuppgifter har vi upprättat rutiner för att radera personuppgifter i enlighet med policyn. Här kan du läsa om vad som gäller för all användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet, i förhållande till dig som medlem och/eller aktiv i en eller flera roller.

Begäran av registerutdrag:

  • För att begära ut uppgifter ska blanketten "Mall för formulär för begäran av registerutdrag" som finns på RF:s hemsida om personuppgifter användas.
  • Den skickas via e-post till skane@ridsport.se eller per post.
  • Blanketten måste vara undertecknad av personen för att gälla.
  • Handläggningstid upp till 30 dagar.

GDPR för föreningar

För att få hantera personuppgifter ska det finnas ett tydligt ändamål med vad uppgifterna ska användas till. Det kan till exempel vara för lektionsplanering, ansökan av LOK-stöd och deltagande i årsmöte, kursverksamhet eller tävling.

Oavsett vilket ändamål det gäller finns några principer att ta hänsyn till:

  • Ändamålsbegränsning – Samla bara in uppgifter för specifika ändamål och behandla inte uppgifterna senare för ett annat ändamål.
  • Uppgiftsminimering – Samla bara in de uppgifter som är relevanta för ändamålet.
  • Korrekthet – Se till att ha korrekta uppgifter och uppdatera dem vid behov.
  • Lagringsminimering – Spara inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt.

Era medlemmar har rätt att veta vilka uppgifter ni samlar in, vad de ska användas till och hur länge ni lagrar uppgifterna. De har också rätt att få sina uppgifter raderade när de inte längre behövs.

Föreningen ska ha ett så kallat register över behandling av personuppgifter, som är en skriftlig redovisning av hur föreningen behandlar personuppgifter.

För mer information:

Publicerad: