Tävlingsarrangörer

Häst

Foto: Test Testsson

Tävlingsarrangörer

Att vara tävlingsarrangör är ett roligt uppdrag, men innebär också en del arbete både innan, under och efter tävlingen.

Under arrangörsmötet går vi snabbt igenom terminen samt DM och division 2 och 4. Därefter håller vi öppet för aktuella ämnen och diskussioner. Har du ämnen som du vet att du önskar ta upp maila gärna till orebro@ridsport.se innan mötet.

  • Ansökan för tävlingar januari-augusti ska vara inne senast 20/9.
  • Ansökan för tävlingar september-december ska vara inne senast 20/2.

Ange i ansökan om ni önskar att arrangera lagomgång (div 1 och 3 går på våren och div 2 och 4 på hösten) eller DM.

Med bakgrund från hur det varit fördelat med tävlingar i länet de senaste åren, där det är många dressyrtävlingar och få hopptävlingar, behöver vi se över antalet tävlingar varje år.

Det innebär att vi snävare kommer reglera vilken tävling som arrangeras och när av flera goda anledningar.

Att det är dressyrtävling i princip varje helg generar ibland väldigt få starter och med sämre ekonomi för arrangören som följd.

Att det inte arrangeras fler hopptävlingar gynnar inte sporten i stort.

Det har varit ett fantastiskt intresse för lägre divisioner i hoppning med ett stort antal lag till start. Om vi ska kunna ha de divisioner som efterfrågas krävs fler arrangörer och det är inte svårare att arrangera en hopptävling än en dressyr. Det krävs förvisso en annat typ av material, men finns det inte så kan vi hjälpas åt att se om det går att låna/hyra av någon annan.

Med det här i åtanke fundera noga på vilken typ av tävling ni kan ha och vilka klasser.

Fundera ännu mer på om ni, ensamma eller som samarrangemang, kan arrangera en hopptävling. Grenledningen i hoppning bistår mer än gärna med hjälp i planeringen och agerar stöd vid frågor.

Blir det flera tävlingsansökningar samma datum, eller för nära en annan tävling på samma nivå, så kan er ansökan därför få avslag. Ni är då självklart ansöka om annat datum eller annan typ av tävling.

Frågor till orebro@ridsport.se

Anmälan till diciplinnämnden Länk till annan webbplats.
Anmälan/Protest/Överklagan  Länk till annan webbplats.vid tävling lämnas till överdomaren
Ansökan om inställande av tävling Länk till annan webbplats.
Att vara pressansvarig – info och material
Checklista – säkerhet inför tävling, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.
Checklista – säkerhet inför tävlingWord Länk till annan webbplats.
Dispensansökan klubbyte under pågående säsong Länk till annan webbplats.
Domararvoden Länk till annan webbplats.
– Skatteverkets regler om momssatser för domare m fl med F-skatt Länk till annan webbplats.
Gult Kort Länk till annan webbplats.
Gult Kort Länk till annan webbplats.
Instruktion ifyllnad av digital överdomarrapport Länk till annan webbplats.
Instruktion ifyllnad av bestraffning rapport via gult kort i TDB Länk till annan webbplats.
När olyckan är framme Länk till annan webbplats.
RF´s guide för hållbara evenemang Länk till annan webbplats.
Startförbud Blankett för utfärdande av startförbud Länk till annan webbplats.
Startförbud Blankett för utfärdande av startförbud Länk till annan webbplats.

Tävlingsdatabasen

Blanketter för arrangörs- och kassörsbehörighet Länk till annan webbplats.
Registration form payment account Länk till annan webbplats.

Hoppning

Anvisningar inverkansridning Länk till annan webbplats.
Inverkansprotokoll Länk till annan webbplats.

Paradressyr

Arrangörsguide paradressyr Länk till annan webbplats.

Fälttävlan

Dokument för fälttävlan Länk till annan webbplats.

Sportkörning

Dokument för sportkörning Länk till annan webbplats.

Voltige

Dokument och protokoll för voltigetävlingar Länk till annan webbplats.

Publicerad: