Ungdomsledarkurs - ULK

Denna ungdomsledarkrus är för dig som vill stödja och arbeta med barn- och ungdomsverksamhet i din förening. Rekommenderad lägsta ålder är 16 år men minimiålder är 15 år. Fokus under hela utbildningen ligger på ledarskapet för barn och unga. Ungdomsledarkursen ger dig också generella ledarkompetenser som är användbara även i andra sammanhang, utanför stallet. Kursen kräver inga förkunskaper.

När:
ULK I 2-3 december 2023
ULK II 20-21 januari 2024
ULK III 9-10 mars 2024

Ungdomsledarkursen syftar till att ungdomsledaren ska:

  • utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta för att möta och leda människor
  • få insikt och förståelse för Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor
  • få grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och ledarskap
  • få insikt i hur man kan skapa anpassade aktiviteter utifrån individers olika förutsättningar
  • utveckla färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån ett säkerhetsperspektiv
  • utveckla en medvetenhet om vikten av att vara en bra förebild inom ridsporten

Var: Katrinebergs Folkhögskola i Vessigebro

Ansvarig kursledare: Linnea Bäckman och Matilda Josse

Avgift: Kursavgift 6500 kr/deltagare för samtliga steg. För detta erhåller du kost, logi i dubbelrum eller flerbäddsrum, kursmaterial och ULK-jacka. Eftersom alla kvällsaktiviteter ingår i kursen, ingår även övernattning. Avgiften faktureras. Del av avgiften kan sökas som bidrag från fritidsförvaltningen i vissa kommuner eller från projektstöd.

Anmälan: Gäller alla TRE stegen. Anmäl dig HÄR Länk till annan webbplats. senast 15/11 2023. Anmälan är bindande. Minimum 12 deltagare för att kursen skall genomföras. Max fyra deltagare per klubb.

Övrigt: Vid kurstillfällena är det bra om man kan ta med sig en dator eller ipad.
Man måste delta på alla tre stegen för att bli godkänd och erhålla ULK-jackan.

Kallelse: Personlig kallelse med deltagarlista och program kommer att mailas ut till samtliga deltagare ca en vecka före kursstart.

Frågor, kontakta kansliet 0706-722429

 

Publicerad: