Årsmöte 2023

Välkommen till Hallands ridsportförbunds årsmöte den 16 mars kl 18.00

Förslag till ärenden att behandla på årsmötet, motioner, skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 1 februari -23. Rätten att inge förslag tillkommer distriktets tillhörande röstberättigade föreningar samt röstberättigad medlem i sådan förening.
Maila till halland@ridsport.se

Här hittar ni ombudsfullmakt samt övriga handlingar till årsmötet.

Valberedningens förslag samt verksamhets– och förvaltningsberättelse kommer att finnas på distriktets hemsida senast två veckor innan årsmötet.

Publicerad: