Nyhetsbrev #5

Nu är nyhetsbrev #5 ute för läsning

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Årets sista nyhetsbrev

Oavsett hur noggrant vi planerar vår vardag så finns det så mycket annat som påverkar våra beslut.
Många har säkert upplevt att livet ibland är orättvist, framförallt när något man tänkt genomföra går åt skogen. Hästen blir halt en timme innan start på årets viktigaste tävling.
När man får den där känslan av hopplöshet och man tycker att allt är emot. Hästen river de tre första hindren. Då brukar jag försöka tänka på vad jag kan göra för att påverka min situation?
Vissa gånger så finns det alternativa vägar eller lösningar som fungerar bättre eller i alla fall mindre dåligt. Man ska alltid ha en plan B och gärna en plan C också. Sälj hästen eller byt den mot en cykel. Då blir saker och ting oftast enklare att hantera.

Nu börjar ni säkert att fundera på vad jag vill säga med detta!

Jo, följande. När det är jobbigt i livet, oavsett om det handlar om arbetsplatsen eller idrotten, så försök att hitta de positiva inslagen för dom finns. Börja spela schack istället. Säg till chefen eller ledaren att det här vill jag förbättra genom att göra si eller så. Tänk konstruktivt!
Lämna in förslag till förbättringar eller gör som vi i Hallands Ridsportförbund skriv motioner som bygger på konstruktiva förbättringar för alla. Åtta motioner från oss, så stolt man är för vårt bidrag till en tryggare idrott för alla.

Ha en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Glöm inte att ”Du är den Bästa versionen av Dig själv”

Ordförande Thomas Magnusson

DUS – DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION

  • Ungdomsdagen i Flyinge är den 15 januari och vi planerar en bussresa ner även i år. Anmälan och mer info kommer på våra sociala medier efter jul!

RAS – RIDSKOLE- OCH ANLÄGGNINGSSEKTIONEN

  • Hallandsmästerskapet som är ridskolornas lagtävling fick i höst för få anmälda. Mästerskapet flyttas därför fram med anmälan under våren och genomförande hösten -23.
  • Basutbildning för ridsportens ledare genomförs 8 januari i Nordhalland med sista anmälningsdag 29/12.Speciellt angeläget för de som är förtroendevalda och övriga engagerade ledare i föreningarna.
  • En helg för inspiration är bokad till 4-5 mars med föreningsrådgivare Lotta Hillbom är bokad. Spara datum så kommer det mer information framöver.

TS – TÄVLINGSSEKTIONEN

KANSLIET

PÅ GÅNG

Publicerad: