Välbesökt underlagsföreläsning


Välbesökt underlagsföreläsning söndag 21/1 med Micke Nord och Markku Söderberg.

Nästan alla Gotlands klubbar var representerade så nu är kunskapsnivån höjd

på ön om underlagsskötsel och hur olika material fungerar.

Publicerad: