Distriktet

Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund är ett av 19 distrikt i Sverige. Genom utbildning, stöd och rådgivning ger vi våra föreningar verktyg för att bedriva den absolut bästa verksamheten för sina medlemmar.

Inom distriktet finns 54 föreningar, med total cirka 11000 medlemmar. 32 av föreningar bedriver ridskola.

Distriktet administrerar 1 & 2* tävlingar, Allsvenskan, Cuper av olika slag samt DM i vissa discipliner. Under flera år har vi bedrivit Ryttarutveckling nivå 2 och har många duktiga ekipage som kan gå vidare till SvRFs nivå 3. Under året anordnas alltid många spännande kurser, föreläsningar, utbildningar och fortbildningar i de olika grenarna.

Mikael Sjöberg

Foto: Mikael Sjöberg

Verksamheten i Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund har sin grund i:

  • Ridsportens värdegrund och varumärke - Vi lever och leder enligt ridsportens värdegrund och samlas runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport.
  • Ridsport på hästens villkor - Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående.
  • Ridsport på individens villkor - Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra föreningar, hela livet.
  • Ridsportens prestationsmiljöer - Våra utbildnings- tränings- och tävlingsformer skapar lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera. Vi skapar förutsättningar för sportsliga framgångar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • Ridsportens förutsättningar - Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten i såväl samhället som i Distriktet och i Sverige.
Fallback bild

Nyhetsbrev

Här kan du läsa våra nyhetsbrev

Mikael Sjöberg

Stadgar

Här hittar du stadgarna för Göteborg & Bohusläns Ridsportsförbund