Besöksverksamhet

Besök ORK

Distriktet besöker regelbundet alla ridskoledrivande föreningar som ett stöd i föreningens egentillsyn. Här tillsammans med RF-SISU hos Orsa RK.

Distriktets besöksgrupp hälsar på alla våra ridskoledrivande föreningar vart tredje år. Besöket avser att vara ett stöd i föreningens egenkontroll och hjälper klubbar och distrikt att dela information och erfarenheter och upprätthålla goda relationer.

Inför besöket uppdaterar klubben uppgifter om hästar, personal, verksamhet och anläggning i ett digitalt protokoll.

Ett besök görs också när en ny förening ansöker om medlemskap i Svenska Ridsportförbundet. Detta gäller även föreningar som inte driver ridskola.

 

Publicerad:

Ridsportens kvalitetsmärkning

En förening som antas som medlem i Svenska Ridsportförbundet erhåller en medlemsskylt.

En ridskoledrivande förening kan därutöver ansöka om att bli kvalitetsmärkt. En kvalitetsmärkt ridskola uppfyller högt ställda krav på dokumentation, personalens arbetsmiljö, hag- och stallmiljö, säkerhetsrutiner mm. mm. Dalarna har många väl fungerande ridskolor men fortfarande få kvalitetsmärkta. En vanlig brist är otillräckliga personalutrymmen och många saknar nödbelysning i stall och ridhus men strävan efter förbättringar påågår ständigt.