Fortbildning för ridlärare & tränare med Nina Känsäla

Nina Känsäla

Nina Känsäla. Foto: SvRF

Planera redan nu för höstens fortbildning för ridlärare och tränare - måndagen den 11 november

Dagens ämne är det alltid aktuella, och självklara, hästens välfärd. Vilken rätt har vi att använda hästen för våra verksamheter?
"Social licens to operate" - vilken är ridläraren och tränarens roll?

Läs mer i inbjudan där även anmälningslänk finns. Pdf, 210.3 kB.

Dagen följs av en föreläsning öppen för alla intresserade. Se mer info i särskild inbjudan.

Publicerad: