TDB & Equipe kurs 27/11 och 11/12

Start Equipe

Equipe - det digitala hjälpmedlet Foto: Totta Wikström

Välkomna till ännu några träffar med Karin Aasa!

Vi följer upp den lyckade kursdag vi hade i april med Karin Aasa. Denna gång två vardagskvällar där fokus den 27 november kommer att vara hoppning och vid tillfället den 11 dressyr lägger vi fokus på dressyradministration.
Grundläggande hantering vid båda tillfällena. Ett tillfälle att utöka staben av personer i föreningen som kan hjälpa till med det adminstrativa arbetet i sekretariatet före, under och efter tävling.

Kursledare Karin Aasa kommer att gå igenom alla moment i tävlingsdatabasen och sedan vidare i Equipe som en tävling kräver. Från ansökan till avslut och resultatrapportering samt ekonomisk avstämning.

Välkomna till Fornby Folkhögskola måndagen den 27 november eller måndagen den 11 december - eller kanske vid båda tillfällena!

Inbjudan med anmälninglänk - 27 november - hoppning Pdf, 218.3 kB.

Inbjudan med anmälningslänk - 11 december - dressyr Pdf, 225.5 kB.

Publicerad: