Smittskyddsinformation Dalarna

Sommarbete Monrovio Igor

Länsveterinären håller oss informerade om smittläget

Via vår länsveterinär får Dalarnas Ridsportförbund fortlöpande information om misstänkt smitta påträffats i länet och på denna sida förmedlar vi denna information. Många ridklubbar och enskilda hästägare hjälper till med kompletterande information vilket är väldigt bra och bidrar till minskad risk för felaktig information och rykten.

Aktuellt läge

23-11-21
Länsveterinären meddelar att prov tagits på häst i Avesta/Folkärna enligt nedan var negativt och visar ingen kvarka.
2023-11-12
Länsveterinären meddelar att prov tagits på häst i Avesta/Folkärna. Hästen uppvisar symptom med svullna lymfknutor, feber, nästflöde, hosta och nedsatt allmäntillstånd. Prov är taget och isoleringsrekommendationer lämnade.

2023-07-12
Länsveterinären meddelar att prov taget på häst i Rättvik enligt nedan var negativt för kvarka men positivt för Streptococcus zooepidemicus. Hästen hålls fortsatt isolerad.

2023-07-10
Länsveterinären meddelar att prov är taget den 7/7 på häst med näsflöde i Rättviks kommun, postnummerområde 795 32.

2023-06-04
Länsveterinären meddelar att prov taget på ridskola i By Kyrkby, Avesta kommun var negativt.

2023-05-30
Länsveterinären meddelar att misstankte om smittsam luftvägssjukdom hos häst i Avesta kommun anmälts. Hästen står på ridskola i By Kyrkby och har svullna lymfknutor och feber. Prov är taget och isolering rekommenderas tillsvidare i väntan på provsvar.

2023-05-12
Länsveterinären meddelar svag misstanke om smittsam sjukdom hos häst i Mora kommun, pnr-område 792 91. Prov är taget för att utesluta misstande. Isoleringsrekommendationer är lämnade.

2023-05-12
Prov taget på häst på Sollerön enl. nedan var negativt för kvarka men visade positivt för Streptococcus zooepidemicus.
2023-05-08

Prov taget på häst på Sollerön/Mora. Hästen har svullna ömma submandibular lymfknutor, feber och ansträngd andning. Isoleringsrekommendationer lämnade av behandlande veterinär.

2023-03-29
Länsveterinären meddelar att kvarka påvisats i stall i Romme, Borlänge. Fyra hästar i stallet uppvisar symptom och stallet är isolerat.
2023-03-17

Länsveterinären meddelar att prov taget på häst i Rättvik visar Ekvint coronavirus, en ej anmälningspliktig sjukdom.

2023-03-16
Länveterinären meddelar att anmälan om misstanke om smittsam luftvägssjukdom på en häst inkommit. Prov taget den 15 mars och anläggningen är isolerad samt stängd för främmande hästar tillsvidare. Rättviks kommun, Stiernhööksgymnasiet.

2023-01-31
Älvdalens Ridklubb meddelar att nytt provsvar visar konstaterad kvarka hos sjuk häst i klubbens ridskolestall. Stallet är fortsatt isolerat med uppdaterade instruktioner.

23-01-16
Länveterinären meddelar att provet i Älvdalen visar att hästen har Streptococcus zooepidemicus. Provtagande veterinär meddelar att anläggningen hålls isolerad från kontakt med andra hästar 3 v från att sjuk häst blivit feberfri men verksamheten fortsätter med friska hästar på ridskolan med smittskydds-information till eleverna.

23-01-12
Länsveterinären meddelar att prov är taget p.g.a. misstänkt kvarka på häst hos Älvdalens Ridklubb, Älvdalen. Stallet är isolerat.

23-01-12
Länsveterinären meddelar att prov taget i Mora 221228 visade negativt.

22-12-28
Länsveterinären meddelar att prov tagits på häst i litet stall med tre hästar i Mora. Hästen har böld i ganaschen med en febertopp, men inga andra symptom i luftvägarna. Isoleringsrekommendationer lämnade i väntan på provresultat.

22-12-15
Länsveterinären meddelar att prov taget i Falun enligt nedan inte visade kvarka men Streptoccocus Zooepidemicus.
22-12-08
Länsveterinären meddelar att prov är taget på grund av misstänkt kvarka på häst i privatstall i Falu kommun. Isoleringsrekommendationer lämnade.
22-11-24

Prov taget för kvarka/influensa på häst importerad från Spanien. Den har gulaktigt näsflöde och feber. Inackorderad i Sundborn. Isoleringsrekommendationer lämnade.

22-07-26
Prov taget på häst i Rättvik enl. nedan visar inte kvarka utan istället den lindrigare Streptococcus Zooepidemicus.

22-07-22
Länsveterinären meddelar att prov taget med misstanke om luftvägsinfektion vid Hästkliniken i Rättvik. Hästen hemmahörande i Rättviks kommun.

22-07-19
Länsveterinären meddelar att prov tagits på häst i mindre stall med två hästar beläget i Orsa kommun. Klinisk misstanke om kvarka föreligger. Stallet är isolerat.

22-05-24
Nedanstående häst provtagen i Borlänge konstaterad postitiv för Streptococcus Equi.

22-05-17
Häst provtagen för anmälningspliktig sjukdom i Borlänge, postnummer 781 93. Importerad häst och isoleringsrekommendationer lämnade av provtagande veterinär den 15 maj. Privat stall med sex hästar där två visar symptom, bl a näsflöde, feber, svullna och spuckna lymfknutor.

22-05-05
Streptococcus equi (kvarka) är påvisat hos en häst i Ludvika kommun, postnummer 771 31. Enligt uppgift från provtagande veterinär står hästen isolerad.

22-04-27
Svar på prov taget enligt nedan i Orsa är negativt.

22-04-25
Länsveterinären meddelar - En häst provtagen den 21 april pga misstanke om anmälningspliktig hästsjukdom. Stallet ligger i postnummer 794 95, Orsa. Hästen hade hosta och feber och isolerings rekommendationer lämnades enligt uppgift från provtagande veterinär.

22-04-19
Länsveterinären meddelar att en häst har konstaterats positiv på herpesvirus (virusabort) EHV 4, i Tällberg , Leksands kommun. Stall isolerat, prov tagits av Rättvikskliniken.

22-04-04
Länsveterinären meddelar att prov taget på häst i By Kyrkby, Avesta enl. nedan är positivt för kvarka.

22-03-31
En häst provtogs den 30 mars pga misstanke av anmälningspliktig luftvägssjukdom. Veterinären har lämnat isolerings rekommendationer. Stallet där hästen befinner sig är i By Kyrkby, Avesta.

22-03-07
Länsveterinären meddelar att svar på prov taget i Mockfjärd visar negativt för kvarka men positivt för Str.Zooepidemicus. Prov taget i Leksand visar negativt för samtliga anmälningspliktiga sjukdomar.
22-03-07
Länsveterinären meddelar att prov pga kvarkamisstanke tagits den 3/3 på häst med feber och näsflöde i Leksand, Leksands kommun. Inga andra hästar på anläggningen visar symptom.
22-03-02
Länsveterinären meddelar att prov tagits den 1/3 på häst i Mockfjärd, Gagnefs kommun, pga misstanke om övre luftvägsinfektion.

22-02-24
Länsveterinären meddelar att prov tagits på häst med luftvägsrelaterad sjukdom i Nyhammar, Ludvika kommun. Stallet är isolerat i väntan på provsvar.

22-02-24
Länsveterinären meddelar att positivt kvarkaprov lämnats av en häst i Mockfjärd, Gagnefs kommun. Hästen anlände till Mockfjärd den 18/2 och då den var snorig vid ankomsten isolerades den omgående. Hästen har därför inte varit i kontakt med övriga hästar på anläggningen.Hästen har innan ankomst till Mockfjärd vistats en månad i stall i Nybro och dessförinnan importerats.
2022-01-19

Svedens Ponnyklubb meddelar att ridskolestallet har 2 sjuka hästar med diffusa symtom som veterinär misstänker är corona. Veterinär vill avvakta med provtagning men stallet är isolerat i 4 veckor. Visst undantag med särskilda rutiner gäller för stora ridhuset. Medlemmar i FaRS och SP ska följa information från sina respektive klubbar. Ridskoleverksamheten pågår som vanligt men med extra smittskyddsrutiner. Besök gärna Svedens PKs hemsida för mer information.

22-01-08
Rättviks Ridklubb
meddelar på sin hemsida att en häst på anläggningen drabbats av feber och att prov som tagits visar hästarnas variant av coronaviruset. Anläggningen är därför stängd för besökande hästar.

Publicerad:

Dalarnas Ridsportförbund

Besöksadress: Insjövägen 13C
793 41 INSJÖN
Telefon: 0247-404 49

Mail: dalarna@ridsport.se
louise.tysklind@ridsport.se
totta.wikstrom@ridsport.se