Lite historia

Dalarnas Ridsportförbund
Mångårigt dalapresidium, ordförande Rolf Bellman och sekreterare Solveig "Sola" Svennbeck.

Dalarnas Ridsportförbund är en ideell förening och ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distrikt.

Dalarnas Ridsportförbund, som tidigare hette Ridfrämjandets Kopparbergsdistrikt, bildades våren 1970 av de fyra ridklubbar som då var verksamma i länet; Avesta Ridklubb, Falu Ridklubb, Svedens Ponnyklubb och Tällbergs Ridklubb. 1980 hade verksamheten vuxit sig så stor att styrelsen tog beslutet att anställa personal. Lisbet Ericsson anställdes som distriktets första konsulent med kansliet förlagt till bostaden i Vikarbyn. Hösten 1981 efterträddes hon av Louise Tysklind, då nyutexaminerad från Valla folkhögskolas fritidsledarlinje med Ridsportprofil, och kansli inrättades i Falun.

Svenska Ponnyryttarförbundet och Svenska Ridsportförbundet utvecklade också en distriktsorganisation och 1992 togs initiativet till ett samgående av alla förbunden och nya Dalarnas Ridsportförbund såg dagens ljus den 1/1 1993.

På bilden två av distriktets frontfigurer under många år. Rolf Bellman var distriktets ordförande under 20 år, 1974-1994. Solveig Svennbeck var sekreterare från starten 1970 till 1987 då distriktets konsulent fick överta sekreterarrollen i styrelsen. Både Rolf och Solveig var aktiva i Falu Ridklubb, Rolf som ridlärare redan från 1955. Båda var dressyrdomare i många år och Rolf även hoppdomare.

Idag finns distriktets kansli i Insjön. Kansliet har två anställda konsulenter på sammanlagt 130%. Louise Tysklind, som i första hand arbetar med föreningsfrågor och utbildning, och Totta Wikström som är vår tävlingskonsulent.

Publicerad:

Dalarnas Ridsportförbund

Besöksadress: Insjövägen 13C
793 41 INSJÖN
Telefon: 0247-404 49

Mail: dalarna@ridsport.se
louise.tysklind@ridsport.se
totta.wikstrom@ridsport.se