Grönt kort

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort,
oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett
bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart.


Generell Information:

Följande åldersgränser gäller:

 • Alla från 14 år och uppåt ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs. Från och
  med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort
 • Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort
  kursen och avlägga proven.
 • För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte
  har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för
  barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen
  tillsammans målsman/vuxen person.

Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är den tävlandes kunskap som ska
intygas. Ridkunskapen och de praktiska delarna, visa häst vid hand, på/av täcke,
säkerhetsknut, lastning och visitering intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller Ctränare.

Barn som är 12 år eller yngre och deltar tillsammans med
målsman/annan vuxen, ska inte erlägga kursavgift.
Distriktet/Föreningen kan själva välja att genomföra en praktisk dag för
deltagarna och andra medlemmar att öva/genomföra de praktiska momenten
innan Grönt kort kursens start, för att få intyget på de praktiska färdigheterna
underskrivet. Det ingår ej i kursavgiften för Grönt kort och är ett
förkunskapskrav.

Om man är intresserad så hör efter med din klubb om de har någon Grönt Kort kurs inplanerad.

Målet med Grönt kort

Målet med kursupplägget och materialet är dels att höja säkerheten på tävlingsplatserna men också att ge ryttare och föräldrar mer kunskap och göra det roligare att tävla. Med Grönt kort kursen vill vi skapa ett forum för samtal kring etik, moral, vett och etikett, samt regler och allmän hästkunskap. Vi vill betona ridsportens ledstjärnor och ”code of conduct” och vill att alla som genomgått kursen har en likvärdig kunskapsgrund att stå på och är bra förberedda inför tävling.
Vad krävs för att få gå en Grönt kort kurs?

För att delta i en Grönt kort kurs måste man ha vissa förkunskaper:

 • Ryttaren ska med en god sits på ett säkert, balanserat och följsamt sätt kunnarida hästen i samtliga gångarter. (inkluderar sadling, tränsning, visitering m.m.)Kusken ska visa körning på ett säkert och balanserat sätt, på ett fyrkantigt spår, iskritt och trav samt göra halt. (inkluderar selning, tränsning, visitering m.m.)Linförare ska ha gått en linförarkurs med godkänt resultat.Förkunskapskrav för voltigör är att på ett tryggt och säkert sätt kunna visagrundövningar för minst lättklass i skritt. Kunna hantera hästen på ett säkert sättfrån marken vid skötsel, samt medverka vid av- och påklädning av hästensvoltigeutrustning
 • För funktionsnedsatta med fysiska problem krävs endast rid/körprov.Rid/körprovet ska vara individanpassat.
 • För personer med intellektuell funktionsnedsättning, krävs inget eget Gröntkort. Personen tävlar på målsmans eller annan myndig persons Grön kort.Exempel på prestation som motsvarar ovanstående krav i samtliga grenar är:
 • Genomfört och godkänt lägst märke III.
 • Fullföljt en start i någon av grenens lägsta tävlingsklass på klubbtävling.Uppsuttna krav gäller inte målsman, annan myndig person samt kusk. Uppsuttnakrav gäller istället för ryttaren under 14 år. (gäller inte funktionsnedsatta medintellektuell funktionsnedsättning) Detta ska intygas av Svensk Ridlärare lägstlevel I eller licensierad tränare med lägst C-tränarbehörighet. Det är ocksåviktigt att deltagarna har förkunskaper kring häst och hästhantering.

Den baskunskap som finns på Hästkunskapssajten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en bra grund för deltagarna.
Registrering av Grönt kort Den som går Grönt kort kursen kommer under kursens gång att registrera sig i TDB om hen är över 18 år och inte finns registrerad som ryttare på annans konto.

VIKTIGT!

Alla barn som finns registrerade i TDB sen tidigare som ryttare under sin förälders/målsmans profil ska inte skapa ett nytt konto i samband med Grönt Kort- utbildning! Minderåriga ska/bör inte ha en egen inloggning utan ska läggas till under "Mina sidor - Ryttare" under förälders/målsmans profil i TDB! Grönt kort utbildaren i föreningen rapporterar efter genomförd kurs och slutlig avstämning uppgifter till distriktet på vilka personer som har gjort godkända prov för det Gröna kortet.

Distriktet registrerar därefter en ”Grönt kort markering” i TDB. Efter registrering fakturerar distriktet föreningen en avgift. För er som förening och genomförare av Grönt kort kursen.

Pga GDPR sparas listorna på godkända prov endast en kort period hos distriktet.

Grönt kort kursen innehåller minst 9 timmar som kan fördelas på till exempel 4 tillfällen, alternativt en helgkurs. Efter kursen tillkommer en slutlig avstämning/slutprov. Utbildningsmaterialet, upplägget och handledningen, revideras löpande.

Utbildningsportalen Grönt kort är obligatorisk att genomföra och ska vara godkänd minst 5 dagar innan det fysiska tillfället med kursledaren.

Webbplatsen innehåller stora delar av kursen men även ett antal filmer samt olika självtester. Testerna innehåller frågor om SvRF:s organisation, tävlingsfrågor i ridsportens grenar samt frågor om hästen. Deltagaren ska gå webbutbildningen innan den fysiska delen av kursen. Även efter avslutad kurs kan deltagaren gå in och repetera och testa av sina kunskaper.

Webbplatsen, kostar 150 kr/st och beställs genom SISU Idrottsböcker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbplatsen Grönt kort är framtagen i samarbete mellan SvRF och SISU Idrottsböcker. Information om kursupplägg ges på utbildningen för Grönt kort av distriktet/utbildaren. Kursavgiften är 150 kr och avgiften för examination och registrering i TDB är 100 kr. Lägsta kostnaden/person i Gotlandsdistriktet för ett Grönt kort kommer alltså att vara cirka 400 kr (material, kurs och registrering).

Mer information hittar du Svenska Ridsportförbundets hemsida Webbplatsen finner du på Ridsportens Utbildningsportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Uppdaterad januari 2021.

Publicerad: