Grovfoder 2023

FOTO: Mikael Sjöberg

FOTO: Mikael Sjöberg

Av saknaden av regn skapar stora bekymmer för grovfodertillgången för kommande vinter.
Därför vill vi uppmana våra ridskolor att noga kontrollera med era grovfoderleverantörer hur tillgången ser ut.

I ridskolechefernas facebook grupp finns en tråd om grovfoder för vinter där ridskolecheferna kan hjälpa varandra med leverantörskontakter och tips.
Kansli och styrelse hjälper ridskolor som står inför foderbrist att leta grovfoder. Kontakta kansliet om ni behöver hjälp!

Telefon till kansli 0220-45622, 0220-45624
Mejl: vastmanland@ridsport.se
sodermanland@ridsport.se

Publicerad: