Utmärkelser vid Värmlands Ridsportförbunds Årsmöte

Alla medlemmar i Värmlands Ridsportförbund är välkomna att nominera till årets pristagare.

Kriterier för nomineringar till utmärkelser vid årsmöte.

För alla nomineringar gäller att vederbörande skall bo och verka i Värmland eller tävla för en ridsportförening ansluten till Värmlands Ridsportförbund. De nominerade kan utöva sin idrott/vara aktiva i ett lag eller individuellt, från bredd till elitnivå. Det finns många ledare som jobbar i det tysta, t.ex. ideell vaktmästare, i cafeterian eller klipper gräs runt anläggningen.

Nomineringarna har öppnat inför årsmötet 2024. Sista dag för nominering är den 1 mars.

Bild på den nominerade ska bifogas nomineringen som är godkänd att publicera samt vem som är fotograf.

Nomineringen görs genom att fylla i enkät som du hittar via en länk vid varje rubrik. (Länken finns där när nomineringen har öppnat)

Varje kategori har sina frågor som ska besvaras av den som nominerar.
Alla frågor är obligatoriska att besvara.

Av alla nominerade i de olika kategorierna väljer Juryn ut en vinnare.

Juryn består av Värmlands Ridsportförbunds styrelse/sektioner/kommittéer.

Utdelas i samband med distriktets årsmöte. Diplom och blommor till vinnarna.

Vinnare av kategori Årets Ridlärare och Årets Ridskola kommer nomineras av VRF till SvRFs utnämnande.

Kriterierna kan komma att ändras över tid.

Välkomna med era nomineringar!

1. ÅRETS TÄVLINGSARRANGÖR

Ska ha genomfört bra tävlingar med nöjda deltagare under året. Det behöver inte vara den största tävlingen men en tävling där arrangören bjuder på bra förutsättningar och gör sitt bästa för att deltagarna ska trivas. En arrangör som bjuder på det ”lilla extra”.

En välorganiserad tävlingsplats som andas positivitet, säkerhet och nytänkande och där ett gott bemötande är en självklarhet.

Jag vill nominera:

 • Kontaktuppgifter till nominerad, telefonnummer och mejladress
 • På vilket sätt säkerställer arrangören att anläggningen och underlagen fungerar för tävlingen?
 • Hur behandlar arrangören de ideella krafterna/funktionärerna?
 • Hur får ryttare/tävlingsryttarna fram sina åsikter/önskemål till arrangören?
 • Hur arbetar arrangören med säkerheten på anläggningen/tävlingsplatsen?
 • Ge exempel på om arrangören tänker utanför boxen vad gäller arrangemang, klasser, bedömningar, publikaktiviteter?
 • Jag som nominerar heter; namn telefonnummer och mejladress

Nominera till årets tävlingsarrangör HÄR. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. ÅRETS IDEELLA TÄVLINGSFUNKTIONÄR

Är en person som alltid ställer upp och jobbar på tävlingar med glatt humör och som inte räds de problem som kan dyka upp. Personen ska också vara ”serviceminded” mot besökarna och bjuda på ett bra bemötande både mot besökare, övriga tävlande och andra funktionärer. En ideell person som med positivt bemötande gör tävlingen rättvis och där hästens välbefinnande står i centrum.

Jag vill nominera:

 • Vilken klubb tillhör den nominerade?
 • Kontaktuppgifter till nominerad, telefonnummer och mejladress
 • Hur jobbar funktionären med ridsportens värdegrunder?
 • Vilka goda ideella insatser gör funktionären i sin förening?
 • Hur visar funktionären att den är en bra förebild?
 • Hur sprider funktionären i sin ideella roll glädje, kunskap och engagemang omkring sig?
 • Är funktionären en glad och inspirerande person oavsett tävlingsplats?
 • Jag som nominerar heter; namn, telefonnummer och mejladress

Nominera till årets ideella tävlingsfunktionär HÄR. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Årets Ryttare/Kusk

Är en ryttare/kusk som har gjort bra prestationer nationellt och/eller internationellt på tävling. Alla grenar inom Svenska Ridsportförbundet räknas och ryttaren/kusken ska vara medlem och tävla för en förening inom Värmlands Ridsportförbund. Ryttaren/kusken ska också vara en bra förebild för andra och följa ridsportens värdegrund.

Jag vill nominera:

 • Vilken klubb tillhör den nominerade?
 • Kontaktuppgifter till nominerad, telefonnummer och mejladress
 • Vilka prestationer har ryttaren/kusken gjort under året?
 • På vilket sätt är den här ryttaren kusken en förebild?
 • Jag som nominerar heter; namn, telefonnummer och mejladress

Nominera till årets ryttare/kusk HÄR. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. ÅRETS RIDSKOLA

Ridskolan följer är ansluten till och följer Svenska Ridsportförbundets regler samt Jordbruksverkets djurskyddsbestämmelser. Ridskolan skall ha utbildad och diplomerad personal samt följa gällande lagar för anställd personal och drift av ridskola. Elever, personal och djur skall vara i centrum för verksamheten. Ridskolans ridutbildning skall utmärkas av hög kvalité med fokus på god grundridning och nöjda elever.
En ridskola som jobbar för att öka antalet medlemmar, har väl fungerande barn- och ungdoms-aktiviteter och som aktivt arbetar för att öppna upp klubbens verksamhet för funktionshindrade eller på annat sätt lyft sig det senaste året.

Lyft det som utmärker ridskolan, det kan handla om hästar och hästhållning, lektionsverksamhet, undervisningen eller något annat som visar på mästarklass. Vilka kringaktiviteter görs på ridskolan samt övriga satsningar som görs inom verksamheten.

Vinnare av denna kategori kommer nomineras till SvRFs utnämnande av Årets Ridskola av VRF.

Jag vill nominera:

 • Hur länge har du varit medlem i den här ridklubben?
 • Vad gör den här ridklubben speciell?
 • Det här gör att jag trivs på ridklubben:
 • Övrig motivering är:
 • Jag som nominerar heter; namn, telefonnummer och mejladress

Nominera till årets ridskola HÄR. Länk till annan webbplats.

5. ÅRETS RIDLÄRARE

Den som utses till Årets Ridlärare skall vara känd för att visa god ledargärning under ridskole- och/eller tävlings-, träningsverksamhet. En bra ridlärare gör den svåra ridkonsten enkel och får dig att utvecklas på dina villkor. En bra ridlärare väcker lust, lyfter eleverna och gör din stund i stallet till veckans bästa. Visat stort ledarskap både på och utanför föreningen och varit ett föredöme för sina medarbetare/elever. Arbetar för god hästhållning och hästvälfärd samt efter SvRFs ledstjärnor samt deltar på vidareutbildningar. Ridlärarens ledarinsatser ligger i linje med SvRF idé- och strategiprogam. Ridläraren ska kunna förmedla ridutbildning som utmärks av hög kvalité med fokus på god grundridning till eleverna. Är en fantastisk pedagog och genomklok hästmänniska.
Årets ridlärare finns med på Svenska Ridsportförbundets lista över ridlärare.

Vinnare av denna kategori kommer nomineras till SvRFs utnämnande av Årets Ridlärare av VRF.

Jag vill nominera:

 • Kontaktuppgifter till nominerad, telefon och mejladress
 • Vilken ridskola är ridläraren verksam på?
 • Hur länge har du ridit för din ridlärare?
 • Egenskaper du uppskattar hos din ridlärare?
 • Min motivering är:
 • Jag som nominerar heter; namn, telefonnummer och mejladress

Nominera till årets ridlärare HÄR. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Arbetsgång vid val av vinnare bland nominerade

 • Nominering går till kansliet
 • Kansliet samlar in samtliga nominerade kandidater
 • Kansliet ser över nomineringarna och samlar in ev information som saknas.
 • Flera nomineringar på samma kandidat slås ihop
 • När nomineringstiden är ute skickas nomineringarna till respektive sektion/kommitté som väljer vinnare.
 • Juryn som utses i varje sektion/kommitté är personer som inte är jäviga.
 • Vinnande nominering skickas till kansliet
 • Vinnare presenteras på nästa styrelsemöte
 • Prisutdelning på årsmötet

DUS har egna Utmärkelser, Årets Ungdomssektion och Årets Ungdomsledare, och samma arbetsgång, men väljer själv vem som gör nomineringarna neutrala.

Publicerad: