Extra distriktsårsmöte

Tisdagen den 23 april kl 18 kallas till ett extra distriktsårsmöte via Teams

Härmed kallas till ett extra distriktsårsmöte eftersom mötet den 23 mars bordlade några §. Det som skall behandlas på detta möte är:

§ 9 Behandling av balans och resultaträkning 2023
§ 10 Behandling av revisionsberättelsen 2023
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2023
§ 12 Distriktsstyrelsens förslag till ändringar av stadgar för Norrbottens RF.

Kallelse är även skickad till ordförande i respektive förening med mera info.


Publicerad: