Årsmöte 2024

Foto: Carina Sundström

Distriktsårsmöte 23 mars 2024

Fr v Paulina Mannberg, Harriet Martén, Eiie Mikaelsson, Carina Sammeli. Foto: Carina Sundström

Lördagen den 23 mars genomfördes årets Distriktsårsmöte i Idrottens Hus i Luleå.

Det blev många nya namn i organisationen. Som ny ordförande valdes Paulina Mannberg in. Ytterligare nya namn i distriktsstyrelsen blev Anna Taavola, Stina Öhman samt Emma Brännström.

I Tävlingssektionen (TS) blev Mimmi Andersson ny ordförande eftersom Paulina avsagt sig posten efter att blivit DS ordförande, även Hanna Knutsson och Emelie Winsa valdes in på två år. Lisa Berglund valdes in som ett fyllnadsval på 1 år.

Även i Utbildnings & ridskolesektionen (RUS) skedde förändringar - Tina Luthström och Hannah Söderholm valdes in på 2 år i sektionen.

För mera info klicka på respektive styrelse eller sektion här nedan:
DS, RUS, TS. (Dessa sidor kommer att uppdateras när konstituerandet av respektive DS eller sektion är klar.)

Under mötet upptäcktes felskrivning i årets förenklade bokslut 2023 och eftersom det inte gick att få klarhet i frågan under pågående möte så bordlades denna punkt, balans & resultaträkning. Därför kunde inte heller Revisionsberättelsen och ansvarsfrihet för styrelsen godkännas. Det kommer därför kallas till extra allmänt möte där endast dessa tre punkter behandlas.

Mötet avslutades med avtackning av avgående ordförande, Eiie Mikaelsson.

Dagordning Pdf, 114 kB.
Program årsmötesdagen Pdf, 117.7 kB.

Verksamhetsberättelse 2023 Pdf, 7.5 MB.
Valberedningens förslag Pdf, 57.6 kB.
Verksamhetsinriktning 2024 Pdf, 317.3 kB.
Ekonomisk plan 2024 Pdf, 65.4 kB.
Förslag medlemsavgift Pdf, 57.3 kB.
Verksamhets & aktivitetsplan 2024 Pdf, 70 kB.
Mallstadgar för Norrbottens Ridsportförbund Pdf, 462.6 kB.

Foto: Carina Sundström

Kallelse till extra distriktsårsmöte den 23 april kl 18.00 via Teams

Härmed kallas till ett extra distriktsårsmöte eftersom mötet den 23 mars bordlade några §. Det som skall behandlas på detta möte är:

§ 9 Behandling av balans och resultaträkning 2023
§ 10 Behandling av revisionsberättelsen 2023
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2023
§ 12 Distriktsstyrelsens förslag till ändringar av stadgar för Norrbottens RF.

Kallelse är även skickad till ordförande i respektive förening med mera info.

Publicerad: